Prosvětlovací tubus z biodegradabilního materiálu pro zajištění kvality vody v rybníce

Popis technologie


Název technologie: Prosvětlovací tubus z biodegradabilního materiálu pro zajištění kvality vody v rybníce
Motivace: Podstatou technologie je zlepšení kvality stojatých vod venkovních vodních nádrží omezením vzniku kyslíkových deficitů. Předkládaná technologie umožňuje udržovat optimální rovnováhu mezi biomasou řas a sinic, zooplanktonu a ryb ve vodních nádržích.
U eutrofních (vysoký obsah živin rozpuštěný ve vodě) a hypertrofních (zatížené živinami z různých zdrojů) vodních nádrží dochází často od vrcholu vegetačního období ke kyslíkovým deficitům. Kvůli těmto deficitům pak ve vodním sloupci dochází k anaerobním procesům, které jsou obvykle způsobeny nadměrným rozvojem jednobuněčných řas a sinic, což se projevuje formou tzv. vodního květu. V důsledku toho se velká část vodního sloupce ocitá ve tmě a asimilační procesy probíhají jen v horních 10 až 30 cm.
Popis: Jedná se o jednoduché zařízení, které umožní vnikání světla do vodního sloupce, který má nízkou průhlednost. Biologicky silně oživené lokality, typu hypertrofních a eutrofních rybníků mají od vrcholu vegetačního období nízkou průhlednost vody. Prosvětlovací tubus svojí konstrukcí přivádí světlo i do hlubších vrstev vodního sloupce a tím umožňuje asimilační zapojení většího objemu vody. Díky tomu je možné zabezpečit fungování fotosyntézy pod vodní hadinou v mnohem větším měřítku a bez použití energeticky náročných technických prostředků. Tím dojde ke zlepšení kvality vody - obsahu kyslíku, bez nutnosti energetických vstupů.
Zařízení je válcového tvaru vyrobené z transparentního, biodegradabilního materiálu, které umožňuje přenos světla z povrchu vodní hladiny do hlubších vrstev vodního sloupce. Jeho konstrukce zabezpečuje průběh fotosyntézy pod vodní hadinou v mnohem větším rozsahu (zapojení sinic a řas do procesu) a bez energeticky náročných prostředků, což má za důsledek významné zlepšení kvality vody. Prosvětlovací tubus funguje tak, že světlo z povrchu vodní hladiny přenáší svými průhlednými stěnami a dutým tělem pod vodní hladinu. Tohoto prospěchu je přitom dosaženo pasivně, bez potřeby energie. Obecně všude tam, kde trpí vodní prostředí nízkou průhledností vody z důvodu silného vegetačního zákalu. Velkou výhodou prosvětlovacího tubusu je skutečnost, že se jedná o pasivní zařízení, které nevyžaduje energie.
Komerční využití: Využití prosvětlovacího tubusu je především u hypertrofních a eutrofních nádržích, biologických rybnících nebo návesných rybníků trpících nízkou průhledností vody z důvodu silného vegetačního zákalu. Uplatnění tedy najde jak v rybářství, tak i případně v odvětvi čištění odpadních vod .
Status IP ochrany: CZ Patent 305945 Zařízení pro zlepšení kvality stojatých vod venkovních vodních nádrží
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)