Lapač sedimentů na přítoku do vodních nádrží

Popis technologie


Název technologie: Lapač sedimentů na přítoku do vodních nádrží
Motivace: Postupné zabahňování rybníků a vodních nádrží obecně je velkým problémem současného využívání krajiny, zejména velkým problémem rybníkářství. Dominantním zdrojem sedimentů v rybnících je především zemědělsky obhospodařovaná krajina. Nevhodná agrotechnika a skladba pěstovaných plodin vede lokálně při intenzivních bouřkách k velkým erozním splachům ornice. Ta obvykle končí v rybnících nebo vodních nádržích, kde se tekoucí voda zpomalí a ztratí unášecí schopnost. Nesené částice půdy a plavenin sedimentují. Primární oblastí pro sedimentaci je hned prostor přítoku do nádrže. Odtud se sediment postupně dostává, i díky bioturbaci ryb až do nejhlubšího místa nádrže – u rybníku to je loviště. Sediment či plavenina, které jednou do prostoru vodní nádrže či rybníka vniknou, je již těžké a nákladné odstranit.
Popis: Zařízení pro zachycení sedimentů na přítoku do vodních nádrží spočívá v tom, že je tvořeno plovoucí nádrží, sestávající z obvodového nadnášejícího plováku, ze stěn z vodonepropustného materiálu upevněných k plováku a zasahujících ke dnu vodní nádrže, a ze dna spojeného se stěnou. Alespoň jedna stěna je opatřena vstupem pro nátok vody a alespoň jedna stěna je opatřena perforací pro odtok vody, která je uspořádána pod plovákem. Boční stěny a dno plovoucí nádrže odděluje vodní masa uvnitř. Voda na přítoku tudy proudí a uvnitř se zachytí sediment. Takto vytvořená oddělená komora zajišťuje vhodné oddělení čisté vody a vody se sedimentujícími částicemi.
Zařízení pro zachycení sedimentů na přítoku do vodních nádrží představuje jednoduchou a levnou formu minimalizace negativního vlivu antropogenní činnosti v krajině na vodní ekosystém.
Komerční využití: Za uživatele toto zařízení je možné považovat všechny majitele a provozovatele malých vodních nádrží, zejména rybníků, které stojí na vodnatých tocích a jsou zatíženy na přítoku vodní erozí z povodí, zejména zemědělství. Dále je možné použít zařízení v návaznosti na stavebnictví, resp. v návaznosti na stavební činnost. Při větších stavebních akcích dochází často k odkrytí či skladování zeminy, která je nezabezpečená proti vodní erozi. Při větším dešti pak nekontrolovaně uniká do povodí a zanáší vodní útvary.
Status IP ochrany: CZ Patent 308453 Zařízení pro zachycení sedimentů, zejména na přítoku do vodních nádrží
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Zemědělství
Vlastník technologie: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)