Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat

Popis technologie


Název technologie: Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat
Motivace: Mléko a mléčné výrobky jsou významným potravním zdrojem bohatým na živiny, minerály a vitamíny. Avšak chov dobytku pro produkci mléka je poznamenán vysokou ekologickou zátěží – emisí skleníkových plynů, vysokou spotřebou vody a půdy – a stigmatem krutosti a týrání zvířat. Proto je důležité vyvinout ekologicky udržitelné a eticky vhodné biotechnologie výroby mléka. Naše biotechnologie umožňuje výrobu nutričně plnohodnotného mléka bez potřeby chovu hospodářských zvířat, a to prostřednictvím kultivace živočišných buněk. Jedná se o jedinečnou biotechnologii s obrovským potenciálem pro uplatnění v potravinovém průmyslu a výživě lidstva. Svou koncepcí zapadá do výzev OSN pro udržitelný rozvoj, včetně „Zero Hunger Challenge“ a regulace a snížení emisí metanu pro řešení klimatické krize.
Popis: Současným trendem je environmentálně náročnou a mnohdy nehumánní živočišnou výrobu mléka nahradit. Rostlinné alternativy mléka se však vyznačují odlišnou chutí a konzistencí, která znemožňuje
využití stávajících postupů pro výrobu sýra a podobných mléčných výrobků. Navíc rostlinná mléka nepokryjí potřebu esenciálních aminokyselin. Existující postupy produkce živočišných mléčných
proteinů v kvasinkách umožňují produkci nutričně plnohodnotných proteinů, ale ty pro výrobu mléka vyžadují dodatečné přimíchávání tuků, vody a minerálů z dalších zdrojů, a výsledný produkt ani přes to
není podobný živočišnému mléku dostatečně na to, aby vytvořil sýr se strukturou a chutí shodnými se sýrem z pravého živočišného mléka. Naše biotechnologie využívá k produkci mléka stejný typ buněk, které ho produkují v živém organismu. Lze tedy očekávat, že námi vyprodukované mléko bude dosahovat stejných vlastností a nutričních kvalit jako běžné mléko ze zvířete, avšak bez environmentálních a etických problémů spojených s chovem dobytka. Další výhodou naší technologie je odstranění rizika přenosu bakteriálních a virových nákaz z chovaných zvířat. Naše biotechnologie je uplatnitelná pro produkci mléka různých živočišných druhů, včetně kravského, kozího, ovčího.
Komerční využití: Biotechnologie výroba mléka bez chovu hospodářských zvířat má silný potenciál uplatnění v moderním potravinářském průmyslu.
Status IP ochrany: know-how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Spin-off Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Výzkum a vývoj potravinářských výrobků Výroba potravinářských výrobků Potravinářství
Vlastník technologie: Masarykova univerzita
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)