Topná a/nebo chladící plocha s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje

Popis technologie


Název technologie: Topná a/nebo chladící plocha s rovnoměrným rozvodem tepla či chladu ze zdroje
Motivace: Procesy ohřevu či chlazení hrají významnou roli v širokém spektru aplikací, jak v průmyslu, tak v každodenním životě. Běžné zařízení obsahující maloplošný (bodový) zdroj ohřevu/chlazení se mohou potýkat s náročnými konstrukčními řešeními nebo s problematikou nerovnoměrného přenosu tepla/chladu, proto bylo vyvinuto nové konstrukční řešení, které tyto nedostatky eliminuje. Toto řešení otevírá nové možnosti pro aplikace, kde je nezbytná rychlá, přesná změna teploty vycházející z malého tepelného zdroje. Příkladem je řízená úprava textury polymerních systémů, chlazení elektronických součástek atd.
Popis: Technické řešení spočívá v tom, že v tepelně izolačním rámu jsou fixovány tepeleně vodivé desky oddělené blokační vrstvou a ke spodní straně vodivé desky je připojen topný a/nebo chladící prvek malé velikosti. Tepelně vodivá deska může být vybavena teplotním čidlem a nosná deska obsahuje držák pro uchycení vodičů topného/chladícího prvku a teplotního čidla i otvory pro polohování v izolačním rámu, což činí zařízení velmi flexibilní.
Toto konstrukční řešení lze s výhodou uplatnit v aplikacích, kde je nutná definovaná, rovnoměrná změna teplot z malého zdroje na plochy mnohonásobně větší.
Schéma a podrobnější popis zařízení lze shlédnout v dokumentu užitného vzoru č. 30540.
Komerční využití: Zařízení je mimořádně vhodné pro definované temperování studovaných či upravovaných materiálů zejména na bázi polymerů či biopolymerů. Lze jej využít jak pro vývoj nových materiálů, tak pro optimalizaci stávajících výrobních procesů. Příkladem je řízená úprava textury polymerních systémů, chlazení elektronických součástek, studování teplotních vlastností nových materiálů atd.
Status IP ochrany:
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Výzkumné nástroje Fyzika Inženýrství
Vlastník technologie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)