HRV - telemetrický systém pro hodnocení patofyziologického stresu

Popis technologie


Název technologie: HRV - telemetrický systém pro hodnocení patofyziologického stresu
Motivace: Variabilita srdeční frekvence (Heart Rate Variability - HRV) představuje fyziologické fluktuace srdeční frekvence, které odrážejí aktivitu autonomního nervového systému. HRV je možné použít jako objektivní indikátor reakce organismu na fyzický a psychický stres, nebo např. přepracování. Hlavní myšlenkou je využití HRV pro monitoring zaměstnanců s cílem předcházet nebezpečí burnout efektu, zranění, nebo chyb z důvodu nepozornosti, nebo vyčerpání. V současné době se popsaný monitoring zaměstnanců prakticky neprovádí, především proto, že neexistuje dostupný diagnostický nástroj, který by bylo možné využívat.
Popis: Vyvinuli jsme unikátní algoritmus pro vyhodnocování HRV indexů u sportovců pomocí tzv. RR intervalů. Ty jsou měřeny nově naprogramovanou aplikací, která zároveň komunikuje s výpočetními servery, kde dochází k vyhodnocení HRV a zpětně zobrazuje výsledky a doporučení pro další trénink. Samotnou aplikaci bude nutné upravit tak, aby bylo možné ji použít právě pro účely monitoringu zaměstnanců vystavených různým variantám stresu. Úprava bude spočívat jednak v drobné modifikaci samotné aplikace a především v dodání doporučení.

Mobilní aplikace využívá k měření všechny obvyklé hrudní pásy komunikující prostřednictvím technologie bluetooth. Testována byla konkrétně na pásech Polar H10 a Suunto Smart Sensor. Měření probíhá ve dvou pozicích, ve stoji po dobu 1 minuty a následně vleže po dobu 2 minut. Kromě exaktního měření je po měření vhodné vyplnit i krátký dotazník, který je orientován na subjektivní pocity testovaného jedince. Po shromáždění veškerých dat jsou tato odeslána na server, který je vyhodnotí a vypočítá HRV indexy, které odešle zpět do aplikace. Výsledky, včetně doporučení je pak možné prohlížet nejen v mobilní aplikaci, ale také ve webovém rozhraní.
Komerční využití: HRV technologie je již dnes využívána sportovci pro ověření účinnosti tréninkových cyklů a předcházení přetrénování. V oblasti monitoringu zaměstnanců však využívána není, resp. je využívána jen velmi omezeně. V současné době je zastaralý model s odlišným modelem vyhodnocení používán např. v Třineckých železárnách, tedy v provozu s velkou mírou nebezpečí vážných úrazů. Tento přístroj však není mobilní a vyžaduje měření ve vyšetřovací místnosti. Samotná procedura navíc trvá 15 minut. Oproti tomu náš nový systém využívající pokročilejší algoritmus výpočtu zkracuje dobu potřebnou k měření na 3 minuty. Navíc je hardwarová část zařízení sestavena z běžně dostupných zařízení, jimiž jsou hrudní pás a chytrý telefon. Z toho důvodu není její použití limitováno kapacitou vyšetřovacích místností apod. a každý může provádět měření např. po příjezdu do práce, nebo doma.
Status IP ochrany: Software, Know-how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Lékařské přístroje Diagnostika Software
Vlastník technologie: Palacký University Olomouc
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)