Galvanický systém se zvýšeným výstupním napětím

Popis technologie


Název technologie: Galvanický systém se zvýšeným výstupním napětím
Motivace: Aplikace, u kterých je potřeba vyšší napětí, než je termodynamické, vyžadují zapojení několika článků současně (sada sériově zapojených galvanických článků s oddělenými elektrolyty). V některých aplikacích však není možné zapojení článků s oddělenými elektrolyty, protože je k dispozici pouze jeden objem elektrolytu (např. krevní oběh). Nově navržený zdroj oddělené elektrolyty nevyžaduje, což má dopad např. na velikost výsledných produktů, které je tím pádem možné miniaturizovat, např. jako implantovatelná elektronická zařízení. Také je možné jej využít jako zdroj pro jednorázová stanovení (např. glukózový, koagulační nebo cholesterolový test) nebo jiná jednorázové použití (např. povodňové hlásiče, nouzové světlo).
Popis: Podstata vynálezu spočívá ve vložení druhé (případně další) dvojice anoda-katoda (vnitřní elektrody) mezi elektrody hlavní dvojice tak, že k hlavní anodě je umístěná vnitřní katoda a naopak, přičemž jsou vnitřní elektrody umístěny v určité vzájemné vzdálenosti pro minimalizování elektrolytického zkratu, a celý systém je uložen v jednom objemu elektrolytu. Dále jsou vnitřní elektrody propojeny vodičem o vyšší vodivosti, než má použitý elektrolyt, přičemž tento vodič může, ale nemusí, být odizolován od elektrolytu. Tímto způsobem je možné navýšit výstupní napětí systému kombinací několika článků i v jednom objemu elektrolytu, aniž by se významněji uplatnil elektrolytický zkrat snižující výsledné výstupní napětí. Pokud jsou elektrody od sebe dostatečně vzdáleny, efekt elektrolytického zkratu se neuplatní a oba články, resp. všechny zapojené články, pracují odděleně a dodávají tak příslušný násobek termodynamického napětí galvanického článku.
Komerční využití: Technologie nabízí přesahy do jiných odvětví zdrojů energie jako např. využití v principech (bio)palivových (mikrobiálních) článků. Zde se vyššího výstupního napětí dosahuje sériového zapojení několika oddělených článků. S použitím navržené technologie by bylo možné tyto články vložit do jednoho objemu bez nutnosti oddělení vnitřního prostoru. To by mělo zásadní vliv na velikost výsledných produktů, tudíž obecně i na použitelnost a konkurenceschopnost těchto technologií. Principy galvanického systému, které jsou náplní tohoto projektu, mohou také potenciálně vyústit v konstrukci zdroje energie použitelného pro implantovatelná elektronická zařízení bez vložené baterie/akumulátoru. Zde energii dodává (bio)palivový článek a palivem jsou látky obsažené v tomto elektrolytu, přímo v daném subjektu (např. glukóza v těle pacienta).
Status IP ochrany: Česká přihláška vynálezu, v prioritní době
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky: Žádný obrázek není vložen
Kategorie: Lékařské přístroje Farmacie Diagnostika Nanotechnologie
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)