University of South Bohemia in České Budějovice,
Kancelář transferu technologií