University of Chemistry and Technology Prague

Basic information

Oddělení transferu technologií (OTT) vzniklo na VŠCHT v roce 2015 s cílem optimalizovat správu duševního vlastnictví VŠCHT a vytvořit centrální podporu pro přenos výsledků vědy a výzkumu VŠCHT do praxe. Díky programu OP VVV probíhá na škole vzdělávání klíčových lidí a pracuje se na vytváření a zjednodušování interních procesů týkajících se především uplatňování VaV výsledků v průmyslu a zprostředkovávání spolupráce s průmyslem.

Cílem systému podpory komercializace výsledků vědy a výzkumu na VŠCHT je včasná identifikace nadějných technologií pro přenos do praxe, vhodný způsob a načasování jejich ochrany, podpora při vyjednávání a smluvní zajištění transferu.

Oddělení OTT působí i jako jednotný kontaktní bod pro firmy či výzkumné organizace, které chtějí s VŠCHT navázat vědecko-výzkumnou spolupráci či poptat nějakou výzkumnou službu.

Koncem roku 2017 měla VŠCHT v portfoliu platných 109 patentů a celkem 89 užitných a průmyslových vzorů. Většina patentů a UV vznikla ze spolupráce s průmyslem a jsou spoluvlastněny s podniky. U výsledků, které VŠCHT plně vlastní či je spoluvlastní s jinou výzkumnou institucí, Oddělení transferu technologií poskytuje podporu při jejich komercializaci.

O instituci

Full name: University of Chemistry and Technology Prague
Web: www.vscht.cz/
Member of Transfera.cz since: 2017
Type of membership: regular member

Contact technology information

Name of workplace: Technology Transfer Office
Contact address: Technická 5 166 28 Praha 6
Name and surname: Julie Levková
E-mail: julie.levkova@vscht.cz
Name and surname: Instituce VSCHT
E-mail: tto@vscht.cz

Technology