Institute of plasma physics

Basic information

Ústav fyziky plazmatu je jediným subjektem v České republice specializujícím se na výzkum a aplikace plazmatu. Obor studovaných plazmat zahrnuje jak relativně studená výbojová plazmata s teplotami do 40 tisíc K (energie řádu 1 eV) až po velmi horká laserová plazmata s teplotami řádu desítek miliónů K (energie přes 1 keV). Rovněž obor hustot studovaných plazmat je velmi široký. Od plazmatu s hustotou o mnoho řádů nižší, než je hustota plynu za atmosférického tlaku (výboje v tokamacích) až po plazma s hustotou srovnatelnou s hustotou pevné fáze (počáteční fáze vytváření laserového plazmatu). Podle doby života lze v ústavu studované typy plazmatu rozdělit na v podstatě stacionární termální -rovnovážná- plazmata (plazmatronové výboje), kvasistacionární výbojová plazmata s dobou života několik desetin sekundy (plazma Tokamaku COMPASS) a nestacionární silně nerovnovážná plazmata s dobou života 1 μs i méně (impulzní plazmové systémy a laserové plazma).

O instituci

Full name: Institute of plasma physics
Contact address: Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D.
Web: www.ipp.cas.cz/
Member of Transfera.cz since: Not known
Type of membership: associated member

Contact technology information

Name of workplace: Centre for Technology Transfer of Academy of Sciences - CeTTAV
Contact address: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Name and surname:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz

Technology