Typing for Life - prevention of hospital infections

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Typing for Life - prevention of hospital infections
Challenge: Nozokomiální nákazy, neboli nemocniční infekce, představují palčivý problém objevující se ve zdravotnických zařízeních po celém světě. Jedná se o nejčastější infekce ve zdravotnických zařízeních, které postihují až 10 % pacientů.1 Polovina z nich je navíc způsobena patogeny rezistentními na antibiotika. Tyto nákazy vznikají buď přímo v nemocnici nebo jsou tam zavlečeny zvenku přicházejícím pacientem. V každém případě pak prodlužují hospitalizaci, utrpení pacienta a mohou dokonce způsobit i smrt.
Description: Vysoce efektivně tuto problematiku řeší projekt Typing for Life, nízkonákladová, vysokopropustná a automatizovatelná metoda typizace, která dokáže rychle odhalit případný identický klon určitého druhu bakterie vyskytující se u různých pacientů nebo i v nemocničním prostředí.

Metoda je založena na zkombinování dvou existujících rychlých technik analýzy – amplifikace polymorfní DNA a analýzy tání – které je možné provádět rychle, ekonomicky a efektivně.

Commercial opportunity: Metoda Typing for Life je tak ideálním řešením pro průběžný rutinní epidemiologický dohled nad infekcemi ve zdravotnických zařízeních. Pokud jsou jeho výsledky také průběžně promítány do adekvátních zásahů v režimu péče, může výrazně pomoci předcházet nejen prodloužení a komplikacím léčby, ale v extrémních případech dokonce i ztrátě života. Sledujte, předcházejte, šetřete - motto, které popisuje kompletní servis, kterého může zákazník s Typing for Life využít. Sledovat mikrobiologickou situaci, předcházet infekcím a šetřit pacienta, personál a nakonec i peníze. 
IP protection status: Utajované know-how
Development status:

Phase 4

Corresponds with TRL 7 and TRL 8

The transition from the prototype to the final and fully functional form. At this stage, the prototype is already fully tested, or the technology is certified and ready for mass deployment.

  • TRL 7 is the stage where the prototype is fully functional. It does not require professional and special treatment and is ready for use by a regular user
  • TRL 8 represents the phase in which technology development is already complete or technology is certified. Technology, manufacturing, operation and service processes are processed and everything is ready for mass production and use
Partnering strategy: Collaboration licensing spin-off
More information: https://www.typingforlife.cz/
Images: No picture inserted
Categories: Diagnostics
Owner of a technology: Univerzita Palackého v Olomouci
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)