Cinderella – automatic system for plant seed sorting

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Cinderella – automatic system for plant seed sorting
Challenge: V zemědělství a biotechnologiích se dnes stále více uplatňuje automatizace pro zrychlení a zefektivnění opakujících se úkonů. Proto jsou vyvíjeny systémy pro manipulaci, testování a třídění různých objektů. V rámci našeho výzkumu na UPOL využíváme vybavení pro automatickou kultivaci rostlin s následným sběrem obrazových dat a jejich vyhodnocováním (fenotypizace rostlin). Ukázalo se, že manipulace se semeny pro zakládání rozsáhlých experimentů, představuje úzké hrdlo celého systému, zejména když jsou semena malá. Dosavadní postup přenášení semen mezi zkumavkami zahrnuje ruční manipulaci, která je pro semena menší než 0,5 mm velmi obtížná a pokud má být dosaženo rychlého vysetí řádově stovek až tisíců semen prakticky nemožná.
Description: V rámci našich výzkumných aktivit jsme na Univerzitě Palackého v Olomouci vyvinuli Popelku. Zařízení pro podtlakové nabírání jednotlivých malých semen, které je vhodné pro použití v automatických linkách. Jedná se o robotické rameno na jehož konci je osazen nástavec pro manipulaci s malými semeny v kontrolovaném prostředí. Popelka tak dokáže nahradit až 4 pracovníky. Umí pipetovat živná média, opticky kontroluje správné nabrání daného semene a umisťuje jej dle programovatelného rozhraní do definované pozice na mikrotitrační destičce.

Popelka umí pracovat se semeny v rozmezí velikostí 0,1–3 mm. Představuje tak univerzální zařízení pro všechna běžně používaná semena. Při rychlosti nejméně 400 semen za hodinu, tedy 9 600 semen denně.

Konstrukce Popelky umožňuje průmyslovou integraci v rámci automatizace manipulace s malými semeny pro testování ve standardizovaných formátech mikrotitračních desek (MTP). Díky tomu je snadno možno integrovat ji do běžně používaných fenotypizačních linek.
Commercial opportunity: Zařízení a metoda je určena (zejména) pro oblast fenotypizačních jednotek, konkrétněji pro automatickou přípravu vzorků osiva. Může být použit jako součást systému fenotypizace rostlin i jako samostatný přístroj. Technologie nabízí přesnou manipulaci se semeny (dokonce i se semeny velikosti Arabidopsis thaliana), detekci uchopeného semene, manipulaci s kapalinami a kontrolované prostředí. Technologie nabízí vysokou průchodnost a přesnou přípravu kultivační nádoby, detekci uchopeného osiva, manipulaci s kapalinou v kontrolovaném prostředí.
IP protection status: Know-how
Development status:

Phase 3

Corresponds with TRL 5 and TRL 6

Technology validation and implementing it in real environment. Testing the technology outside of the laboratory and its adjustment to external conditions.

  • TRL 5 represents a state where the results of the real environment tests are known and there is an idea of how to deal with the problems found (if any)
  • TRL 6 is a state where a fully functional prototype already exists and is capable of fulfilling all its functions
Partnering strategy: Co-development Collaboration licensing
More information:
Images:
Categories: Agriculture Plants and Plant Genetics Research Tools
Owner of a technology: Univerzita Palackého v Olomouci
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)