Substances of plant origin preventing tooth decay

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Substances of plant origin preventing tooth decay
Challenge: Využití přírodních látek v oblastech jako jsou kosmetické a hygienické přípravky, představuje v posledních letech vysoce diskutovanou problematiku. V případě, že se jedná o použití takových přírodních surovin, které je navíc možné získávat lokálně, resp. v místě výroby, představuje taková produkce navíc velmi ekologický přístup.
Description: Během našich výzkumů přírodních látek na Univerzitě Palackého v Olomouci jsme zjistili, že směs derivátu kyseliny skořicové s určitým rostlinným extraktem vykazuje synergickou antimikrobiální aktivitu vůči S. mutans a dalším mikroorganismům, které se podílí na tvorbě zubního kazu. Tato směs je tedy vhodná k využití v ústních vodách a zubních pastách. Účinek takových hygienických přípravků vykazuje srovnatelné nebo lepší účinky než běžně používané látky, navíc s přidanou hodnotou synergického efektu obou složek a využívání lokálně vyprodukovaných plodin a přírodních látek.

Vzhledem k tomu, že není ekonomicky výhodné získávat dané deriváty z přírodních materiálů, vyvinuli jsme způsob syntetické výroby, který umožňuje produkci ve větším měřítku při zajištění rozumných výrobních nákladů. Synteticky vyrobené deriváty jsme pak společně s přírodními rostlinnými extrakty úspěšně otestovali a prokázali jsme jejich účinek, což bylo podpořeno dvěma funkčními vzorky prokazujícími zapracovatelnost do základů ústní vody a zubní pasty a výsledky testů těchto vzorků nebo jednotlivých komponent směsi. Jednalo se především o testy in vitro kožní dráždivosti látky, testy účinnosti konzervačního systému, testy cytotoxicity, stabilitní studie a senzorické testy chuti.
Commercial opportunity: V rámci komerčního využití cílíme především na výrobce hygienických potřeb, jako jsou ústní vody, zubní pasty, apod. Díky srovnatelnému nebo lepšímu účinku v porovnání s běžně používanými látkami a přírodním původem se jedná o zajímavou alternativu.
IP protection status: česká přihláška vynálezu PV 2019-743
mezinárodní přihláška PCT/CZ2020/050011
European patent application EP20714469.2
Development status:

Phase 3

Corresponds with TRL 5 and TRL 6

Technology validation and implementing it in real environment. Testing the technology outside of the laboratory and its adjustment to external conditions.

  • TRL 5 represents a state where the results of the real environment tests are known and there is an idea of how to deal with the problems found (if any)
  • TRL 6 is a state where a fully functional prototype already exists and is capable of fulfilling all its functions
Partnering strategy: Collaboration licensing
More information: Naším záměrem je nalézt komerčního partnera z oblasti výroby zubních past s rostlinnými extrakty s omezeným nebo žádným využitím chemických látek, který by využil potenciálu prokázaného synergického efektu vyvinutého derivátu kyseliny skořicové a rostlinných extraktů.
Images: No picture inserted
Categories: Production of food products
Owner of a technology: Univerzita Palackého v Olomouci
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)