LabTidy - systém pro třídění a přehlednou správu laboratorních vzorků

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: LabTidy - systém pro třídění a přehlednou správu laboratorních vzorků
Challenge: Vývoj softwaru LabTidy začal v roce 2015, kdy došlo ke zvýšení počtu laboratorních vzorků v krystalografické laboratoři FZÚ AV ČR a už nadále nebylo možné je spravovat v papírové podobě nebo v jednoduchých tabulkách. Bylo nutné vytvořit systém s jasně vymezenými kompetencemi pro uživatele, řešitele a administrátory, kde bude možné jednoduše sdílet vzorky a výsledky jejich měření.
V současné době neexistuje v ČR sw, který by byl zaměřen tak jako LabTidy na méně objemové laboratoře, se vzorkem pracujeme více do hloubky. Zahraniční sw na podobné bázi jsou pouze obecné, určeny pro masovou produkci.
Description: Systém LabTidy slouží k přehlednému třídění laboratorních vzorků, k jejich správě a přehledné komunikaci mezi jednotlivými uživateli.

Technické informace
•Online prostředí – přístup z jakéhokoliv místa s internetovým připojením
•Bezpečnost – HTTPS certifikát, ochrana proti vniknutí
•Nezávislost na operačním systému
•Podpora prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari, IE a EDGE)
•Nenáročný na provoz, funguje také na slabších serverech
•Škálovatelnost
•Automatizace
Commercial opportunity: LabTidy je určeno pro výzkumné organizace, laboratoře, vědecké ústavy, pro veškeré instituce, kde se pracuje s daty na bázi vzorků. Nenabízíme však jeden typ software, systém je možné plně přizpůsobit požadavkům pracoviště.
IP protection status: Nepatentováno
Development status:

Final Phase

The technology is routinely used.

Partnering strategy: Co-development Collaboration investment licensing
More information: Momentálně hledáme vědecké pracoviště, kde by chtěli LabTidy vyzkoušet a sdílet s námi svoje postřehy a připomínky.
Vaše zpětná vazba by nám velice pomohla při plánování dalších funkčních modulů softwaru.
Více informací a možnost vyzkoušet demo zdarma na www.labtidy.com.
Images: No picture inserted
Categories: Software
Owner of a technology: Fyzikální ústav AV ČR
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)