Světelná závora - bezpečné vyvedení stavového binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Světelná závora - bezpečné vyvedení stavového binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení
Challenge: Úrovňové železniční přejezdy - místa křížení železniční a silniční infrastruktury, jsou potenciálními místy vzniku dopravních nehod, materiálních škod a ztrát na lidských životech. Zabezpečovací zařízení železničních přejezdů je certifikované zařízení, v němž není možné jednoduše udělat technické úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti. Bylo by přitom žádoucí mít možnost umístit do blízkosti přejezdu doplňkové varovné zařízení využívající signálu ze zabezpečovacího zařízení o blížícím se vlaku, což by vedlo ke zvýšení bezpečnosti.
Description: Podstatou technického řešení "světelné závory" je rozhraní pro bezpečné vyvedení binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení. Rozhraní obsahuje k přejezdovému zařízení přes jistíci obvod připojený optočlen pro přeměnu optického signálu na elektrický. K výstupu převodníku je propojovacím kabelem přes svorkovnici připojen řídící vstup návazné jednotky, kterou může být např. další zabezpečovací zařízení nebo výstražná jednotka.
Commercial opportunity: Světelnou závoru je možné v praxi realizovat jakou soustavu led světel zabudovaných ve vozovce před železničním přejezdem, které blikáním upozorní řidiče na blížící se vlak; nebo jako světla umístěná na nebo v blízkosti dopravní značky železniční přejezd, případně návěstní desky před přejezdem (240 m , 160 m, 80 m). Využití je možné jak na veřejné dopravní infrastruktuře, tak v průmyslových firmách disponujících železniční vlečkou v areálu podniku, kde jsou často nedostatečné rozhledové poměry.
IP protection status: Vynález je chráněn jako užitný vzor. Číslo užitného vzoru: 26477, číslo přihlášky: 2013-28509, https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Co-development Collaboration investment licensing
More information: Další informace o vynálezu:
https://www.czrso.cz/clanek/svetelna-zavora-pro-zeleznicni-prejezdy-v-cr-zkusenosti-po-roce-provozu/?id=1602
https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/prvni-svetelny-prejezd-na-uzkokolejce-bude-ve-vcel.html
Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech: https://www.shopcdv.cz/cs/metodika-uziti-svetelne-zavory-na-zeleznicnich-prejezdech
Images:
Keywords:
Categories: Electrical Engineering Civil Engineering and Architecture Engineering
Owner of a technology: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Institution: Transport Research Centre
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)