Mendelova Univerzita v Brně

Základní informace

Centrum transferu technologií Mendelovy univerzity v Brně je specializované celoškolské pracoviště, které se stará o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň zabezpečuje profesionální obchodní a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu. Cílem centra je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity. Zároveň chceme podpořit navazování nových strategických partnerství ve výzkumu a vývoji. Posláním CTT je rozvoj univerzity a podpora jejího komerčního potenciálu. Naučit vědce přemýšlet nejen o vědě, ale i finanční hodnotě jejich práce, která se musí promítat do duševní ochrany a následně prodeje licencí do aplikační sféry.

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult: Agronomická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta a Zahradnická fakulta a jeden vysokoškolský ústav, Institut celoživotního vzdělávání. Univerzita uskutečňuje vzdělávání ve všech třech stupních vysokoškolského studia, habilitační a profesorské řízení. Univerzita prostřednictvím svých součástí realizuje vzdělávání v následujících oblastech: Architektura a urbanismus, Biologie a ekologie, Ekonomické obory, Chemie, Informační technologie, Kybernetika a informatika, Lesnictví, Politické vědy, Potravinářství, Stavebnictví, Učitelství, Umění, Zemědělství, a to ve více než 90 akreditovaných studijních programech.

O instituci

Celé jméno: Mendelova Univerzita v Brně
Členem Transfery od roku: 2015
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
Lesnictví
Botanika
Zemědělská ekonomie
Pěstování rostlin, osevní postupy
Hnojení, závlahy, zpracování půdy

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum transferu technologií MENDELU
Kontaktní adresa: Zemědělská 1 613 00 Brno
Jméno a přijmení: Jan Přenosil
E-mail: rtt@mendelu.cz

Technologie