Přehled technologií

Vítejte v databázi technologií Transfera.

Databáze představuje centrální místo pro prezentaci inovativních a komerčně využitelných projektů z univerzit a vědeckovýzkumných institucí z celé České republiky. Pokud pro svůj další rozvoj hledáte zajímavé inovace nebo výzkumného partnera, jste na správném místě. V případě, že si nevyberete z projektů prezentovaných níže, neváhejte nás se svou poptávkou oslovit pomocí poptávkového formuláře vpravo.

Databáze Transfera je tu pro vás, aby vám pomohla nabrat správný směr ve světě inovací.

Název technologie Instituce
ISP Cyber COP
Produkt ISP CyberCOP je sondou v síťovém provozu, která dokáže detekovat problém, rozeznat druh kybernetického útoku, zabránit takovému...
Software
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Sound Switcher for live performance
Inovace popisovaného řešení spočívá ve vzájemném propojení několika přístrojů. A to MIDI pedálu s více spínači, řídící jednotky...
Elektrotechnika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Laserová spektroskopie jako payload pro vesmírné aplikace
Hlavním cílem projektu je vyvinout analytický systém založený na spektroskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS), který splňuje výzvu...
Výzkumné nástroje, Optoelektronika, Elektrotechnika
Vysoké učení technické v Brně
Nanotisk z nanočástic
Naše technologie nanotisku tuto nevýhodu nepřizpůsobivosti používaného mikroprášku řeší nahrazením nanočásticemi. Nanočástice mají...
Nanotechnologie, Fyzika, Hardware
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Nový trend ve stravování - kuřecí želatina aneb nový způsob využití drůbežího jatečného odpadu
Zatímco stávající technologie zpracování výchozí suroviny využívaly buď kyselin či zásad (což zatěžuje životní prostředí)...
Výzkum a vývoj potravinářských výrobků, Výroba potravinářských výrobků
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Radiační model městského prostředí
Radiační model řeší světelné a tepelné záření a jeho šíření v 3D simulaci městského prostředí, kde dokáže srovnávat různé...
Životní prostředí a klima, Software, Informační vědy a matematika
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
DAEMON system & software – automatizovaný monitoring sesuvů půdy
Produkt automatizuje měření, zpracování a interpretaci dat z geoelektrického monitoringu aktivního sesuvu svahů. Skládá se z...
Životní prostředí a klima, Software
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Zpracování problematického odpadního plastu PLA nízkoteplotní pyrolýzou
Nabízíme využití námi vyvinutého testovacího zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA (škrob - kyselina polymléčná), které...
Životní prostředí a klima, Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
SW pro laserový svařovací a gravírovací robot s podporou umělé inteligence
Naše technologie se skládá ze softwarového řešení, jehož dominantním rysem je využití neuronových sítí pracujících s digitálním...
Strojírenství, Umělá inteligence, Software
Ostravská Univerzita
Technika přeměny dřevní hmoty kontaminované nebezpečnými látkami na materiálově využitelné produkty
Technologie na bázi hydrotermální konverze v podkritickém režimu je schopna zpracovat organické odpady (například odpadní kaly, dřevní...
Zemědělství, Chemie
Vysoká škola báňská
Zařízení pro výrobu vodíku a uhlíkových produktů pomocí plazmatického rozkladu
Většina hořáků používaných v současné době na trhu jsou stabilizovány vzduchem, v důsledku čehož dochází jednak k přimíchávání...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Popelka – nástroj pro správu sběrné infrastruktury a tvorbu plánů svozu odpadu
Výpočtový nástroj Popelka je koncipován jako webová aplikace. Uživatel nemusí instalovat žádné programy, stačí mu běžně výkonný PC...
Software
Vysoké učení technické v Brně
Výroba nanomateriálů pro vodíkové technologie
Ústav Termomechaniky vyvinul zařízení, využívající techniku jiskrového odpařování pro syntézu kovových nanočástic o velikosti pod 5...
Nanotechnologie, Strojírenství
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Biologicky vstřebatelné Mg-Zn dráty a lanka
Vyrobili jsme Mg drát se stopovým podílem Zn jako jediného legujícího prvku. Naše výrobní zařízení využívající přímou extruzi za...
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Způsob přípravy polymerního elektrolytu gelového typu pro lithium-sírovou baterii
Při novém způsobu přípravy polymerního elektrolytu se fotoiniciovanou síťovací reakcí připraví fólie polyethylenglykol dimethakrylátu...
Chemie, Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Způsob přípravy materiálu katody pro lithium-sírovou baterii
Optimalizovaný materiál katody sestává z dusíkem dopované mezoporézní uhlíkové nosné struktury s póry zaplněnými sírou. Podstatou...
Chemické inženýrství a bioinženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ac-tive ENF - inovativní jehly pro elektroakupunkturu
Ac-tive ENF je unikátní metoda pro léčbu nervového ochrnutí, která vznikla spojením lékařské akupunktury a znalostí fyzikální...
Lékařské přístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
3D tlumící zonální podešev
Lidské tělo reaguje na vnější podněty adaptabilním výrobním procesem. Tento proces je známý jako Wolffův a Daviho zákon (The Oxford...
Chemické inženýrství a bioinženýrství, Inženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Senzorické lehátko
Systém je schopný detekovat srdeční a dechovou aktivitu, aniž by byly měřené signály rušeny silným magnetickým polem. Dokáže tak...
Lékařské přístroje, Diagnostika
Vysoká škola báňská
Helma s vícesměrovým systémem zavěšení a postup montáže helmy
Vynález představuje přilbu se speciálním systémem zavěšení na bázi spojek přenášejících jedině tažné napětí (tensegritni spojka)...
Západočeská univerzita v Plzni

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám.

(např: info@domena.cz)