Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Základní informace

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. v současnosti představuje největší pracoviště v České republice, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů (bakterií, kvasinek, hub a řas) a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu či medicíně.

Hlavními směry výzkumu ústavu jsou buněčná a molekulární mikrobiologie, genetika a fyziologie mikroorganizmů a jejich rezistence vůči antibiotikům, produkce mikrobiálních metabolitů a jejich biotransformace a šlechtění produkčních kmenů.

K důležitým oblastem patří půdní ekologie, ekotoxikologie a mikrobiální degradace organických polutantů v životním prostředí.

Část ústavu zaměřená na imunologické problematiky se věnuje významu mikroorganizmů ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji imunity a při vzniku autoimunitních chorob a v neposlední řadě imunoterapii nádorových
onemocnění.

Ústav má čtyři mimopražská pracoviště, a to v Nových Hradech Centrum nanobiologie a strukturní biologie, v Třeboni Centrum ALGATECH, ve Vestci Centrum BIOCEV (http://www.biocev.eu/ )  a v Novém Hrádku Laboratoř
gnotobiologie.

O instituci

Celé jméno: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Členem Transfery od roku: 2019
Typ členství: přidružený člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum transferu technologií MBU AVCR
Kontaktní adresa:
Jméno a přijmení: Dana Douděrová
E-mail: dana.douderova@biomed.cas.cz

Technologie