Národní ústav duševního zdraví

Základní informace

Centrum transferu technologií je integrální součást Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), která zajišťuje:

  • identifikaci a zhodnocení využitelnosti duševního vlastnictví,
  • monitoring vědeckých projektů s komerčním potenciálem,
  • mapování potřeb výzkumných pracovníků a subjektů aplikační sféry,
  • metodické zajištění přenosu znalostí a technologií do praxe,
  • zajištění právní ochrany duševního vlastnictví (patentové a právní poradenství, vzdělávání pracovníků NUDZ),
  • strategie financování projektů komercializace (příprava projektových žádostí a realizace projektů, zajištění kontaktu s potenciálními investory),
  • podporu licenčních procesů,
  • podporu smluvního výzkumu (monitoring a popis výzkumného portfolia NUDZ).

Národní ústav duševního zdraví vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015. Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0078). NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice. Zaměřením programu NUDZ je výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování. NUDZ je rovněž klinickou základnou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Současně jako Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK zajišťuje pregraduální a postgraduální vzdělávání.

O instituci

Celé jméno: Národní ústav duševního zdraví
Členem Transfery od roku: 2017
Typ členství: přidružený člen
Hlavní zaměření výzkumu: Psychologie
Sociologie, demografie
Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Farmakologie a lékárnická chemie
Psychiatrie, sexuologie

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu NUDZ
Kontaktní adresa: Topolová 748 250 67 Klecany
Jméno a přijmení: Šimon Skovajsa
E-mail: simon.skovajsa@nudz.cz
Jméno a přijmení: Instituce Valeš
E-mail: karel.vales@nudz.cz

Technologie