Univerzita Karlova

Základní informace

Centrum pro přenos poznatků a technologií je samostatná součást Univerzity Karlovy. Poskytuje služby podporující transfer poznatků a technologií s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu UK pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními partnery mimo UK, zprostředkováním znalostí, služeb a finančních prostředků. Centrum je hlavním kontaktním bodem pro externí partnery.

Nabízíme:

  • patentové a právní poradenství akademické obci UK v oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace,
  • zprostředkování kontaktů mezi pracovišti UK a aplikační sférou,
  • přípravu a realizaci projektů, konzultační a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů, včetně Proof of Concept,
  • vzdělávání v oblasti komercializace (například kurz Management vědy a inovací),
  • strategické a metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na UK. 

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni) a několik dalších součástí. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů RVVI. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 50 000 studentů, což je zhruba 1/6 všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. UK ročně absolvuje asi 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými VŠ. Finanční ohodnocení absolventů Univerzity Karlovy na trhu práce patří k nejvyšším.

O instituci

Celé jméno: Univerzita Karlova
Web: www.cppt.cuni.cz
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Farmakologie a lékárnická chemie
Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
Společenské a humanitní vědy
Interdisciplinární kombinace
Nové materiály a využití nanončástic

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum pro přenos poznatků a technologií CUNI
Kontaktní adresa: Petrská 1180/3 110 00 Praha 1
Jméno a přijmení: Evžen Ondráček
E-mail: evzen.ondracek@ruk.cuni.cz

Technologie