Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Oddělení pro transfer technologií

Základní informace

Oddělení transferu technologií (OTT) vzniklo na VŠCHT v roce 2015 s cílem optimalizovat správu duševního vlastnictví VŠCHT a vytvořit centrální podporu pro přenos výsledků vědy a výzkumu VŠCHT do praxe. Díky programu OP VVV probíhá na škole vzdělávání klíčových lidí a pracuje se na vytváření a zjednodušování interních procesů týkajících se především uplatňování VaV výsledků v průmyslu a zprostředkovávání spolupráce s průmyslem.

Cílem systému podpory komercializace výsledků vědy a výzkumu na VŠCHT je včasná identifikace nadějných technologií pro přenos do praxe, vhodný způsob a načasování jejich ochrany, podpora při vyjednávání a smluvní zajištění transferu.

Oddělení OTT působí i jako jednotný kontaktní bod pro firmy či výzkumné organizace, které chtějí s VŠCHT navázat vědecko-výzkumnou spolupráci či poptat nějakou výzkumnou službu.

Koncem roku 2017 měla VŠCHT v portfoliu platných 109 patentů a celkem 89 užitných a průmyslových vzorů. Většina patentů a UV vznikla ze spolupráce s průmyslem a jsou spoluvlastněny s podniky. U výsledků, které VŠCHT plně vlastní či je spoluvlastní s jinou výzkumnou institucí, Oddělení transferu technologií poskytuje podporu při jejich komercializaci.

Administrativní informace

Celé jméno: Oddělení pro transfer technologií
Součást instituce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Kontaktní adresa: Technická 5
166 28 Praha 6
Web: www.vscht.cz/veda-a-vyzkum
Členem Transfery od roku: 2017
Hlavní zaměření výzkumu: Chemická technologie
Potravinářská chemie
Biochemie
Materiálová chemie
Chemie ochrany prostředí
Energetika

Kontaktní informace technologií

Jméno a přijmení: Instituce VSCHT
E-mail: tto@vscht.cz

Technologie