Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Základní informace

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB) je přední vědeckou institucí v českém i evropském měřítku. Jako samostatný ústav má za sebou již šedesát let úspěšného základního výzkumu v oblastech organické chemie, biochemie, chemie přírodních produktů a teoretické chemie. ÚOCHB těží ze svých úspěchů v medicinální chemii. Dosud bylo ve spolupráci s více partnery uvedeno na trh více než 15 léků, které pocházejí z laboratoří ÚOCHB. Nejvýznamnější je portfolio antivirotik, vyvinutých ve spolupráci s Katolickou Universitou v Lovani (Belgie) a Gilead Sciences, Inc. (USA), mezi které patří TenofovirTM, přípravek úspěšně užívaný k léčbě infekce HIV (VireadTM, TruvadaTM, AtriplaTM, StriblidTM a CompleraTM). ÚOCHB v současné době rozvíjí koncept Skupin cíleného výzkumu, který podporuje další rozvoj unikátních výsledků výzkumu vědců z ÚOCHB ve směru jejich praktického využití ve formě nových léčiv, diagnostických postupů, nebo lékařských prostředků. Další informace o ÚOCHB naleznete na stránkách www.UOCHB.cz.

IOCB TTO s.r.o. je dceřiná společnost 100% vlastněná ÚOCHB, která zajišťuje pro ústav služby spojené s ochranou duševního vlastnictví a transferem technologií. Oborové zaměření IOCB TTO spadá do oblasti zdravotnictví a veterinární medicíny, nebo laboratorní techniky, většina projektů je především z oblasti vývoje léčiv a diagnostiky, kde ÚOCHB těží především z hluboké expertízy v oblasti medicinální chemie, biochemie, organické syntézy a analytické chemie. Mezi nejdůležitější kompetence IOCB TTO patří řízení portfolia projektů s komerčním potenciálem, které pochází (plně, nebo částečně) z ÚOCHB. Některé z těchto projektů jsou v rámci ÚOCHB vedeny ve zvláštním režimu jako Skupiny cíleného výzkumu, nebo jako SWAT teamy, které lze přirovnat k internímu spin-off projektu. Další důležitou kompetencí je budování dlouhodobých obchodních vztahů s předními farmaceutickými a diagnostickými firmami a investory. IOCB TTO s.r.o. je také projektovým manažerem Centra pro vývoj originálních léčiv (TE01020028, TA ČR). Pro bližší informace navštivte www.iocb-tto.cz.

O instituci

Celé jméno: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Web: www.uochb.cz/web/structure/31.html
Členem Transfery od roku: 2017
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Vývoj léčiv
Diagnostika
Medicínské technologie
Organická chemie
Genetika a molekulární biologie
Biochemie
Analytická chemie, separace
Fyzikální chemie a teoretická chemie

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: IOCB TTO s.r.o.
Kontaktní adresa: Flemingovo nám. 2 166 10 Praha 6
Jméno a přijmení: Julie Proft
E-mail: proft@uochb.cas.cz
Jméno a přijmení: Jana Kenney
E-mail: jana.kenney@uochb.cas.cz
Jméno a přijmení: Instituce Šotola
E-mail: jan.sotola@uochb.cas.cz

Technologie