Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Základní informace

Oddělení transferu technologií (OTT) vzniklo na VŠCHT v roce 2015 s cílem optimalizovat správu duševního vlastnictví VŠCHT a vytvořit centrální podporu pro přenos výsledků vědy a výzkumu VŠCHT do praxe. Díky programu OP VVV probíhá na škole vzdělávání klíčových lidí a pracuje se na vytváření a zjednodušování interních procesů týkajících se především uplatňování VaV výsledků v průmyslu a zprostředkovávání spolupráce s průmyslem.

Cílem systému podpory komercializace výsledků vědy a výzkumu na VŠCHT je včasná identifikace nadějných technologií pro přenos do praxe, vhodný způsob a načasování jejich ochrany, podpora při vyjednávání a smluvní zajištění transferu.

Oddělení OTT působí i jako jednotný kontaktní bod pro firmy či výzkumné organizace, které chtějí s VŠCHT navázat vědecko-výzkumnou spolupráci či poptat nějakou výzkumnou službu.

Koncem roku 2017 měla VŠCHT v portfoliu platných 109 patentů a celkem 89 užitných a průmyslových vzorů. Většina patentů a UV vznikla ze spolupráce s průmyslem a jsou spoluvlastněny s podniky. U výsledků, které VŠCHT plně vlastní či je spoluvlastní s jinou výzkumnou institucí, Oddělení transferu technologií poskytuje podporu při jejich komercializaci.

O instituci

Celé jméno: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Web: www.vscht.cz/
Členem Transfery od roku: 2017
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Chemická technologie
Potravinářská chemie
Biochemie
Materiálová chemie
Chemie ochrany prostředí
Energetika

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Oddělení pro transfer technologií VSCHT
Kontaktní adresa: Technická 5 166 28 Praha 6
Jméno a přijmení: Julie Levková
E-mail: julie.levkova@vscht.cz
Jméno a přijmení: Instituce VSCHT
E-mail: tto@vscht.cz

Technologie