Výzkumný ústav potravinářský Praha

Základní informace

Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

O instituci

Celé jméno: Výzkumný ústav potravinářský Praha
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: řádný člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum transferu technologií VUPP
Kontaktní adresa:
Jméno a přijmení: Jiří Trnka
E-mail: jiri.trnka@vupp.cz
Jméno a přijmení: Helena Kavanová
E-mail: helena.kavanova@vupp.cz
Jméno a přijmení: Aleš Landfeld
E-mail: ales.landfeld@vupp.cz

Technologie