Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Základní informace

Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

Svou činností pracoviště přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Výsledky výzkumu publikuje ve vědeckých časopisech a knihách a patentuje. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské a magisterské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. Podílí se na výuce formou přednáškové činnosti, vedení laboratorních cvičení a přípravou výukových materiálů. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře.

Předmětem hlavní činnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

O instituci

Celé jméno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Web: www.iach.cz/cs/
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: přidružený člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Transfer Technologií AV ČR - CeTTAV
Kontaktní adresa: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno a přijmení:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz

Technologie