Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Základní informace

Vědecká činnost Ústavu je zaměřena na různé aspekty anorganické chemie. Anorganická chemie se dynamicky vyvíjí a její vliv přerůstá i do jiných oblastí přírodních věd, jako jsou materiálové, fyzikální, bio a environmentální vědy a další. 

O instituci

Celé jméno: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Kontaktní adresa: Ing. Zbyněk Černý, CSc.
Web: www.iic.cas.cz
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Naše znalosti metod syntéz, fotochemie, analýzy pevných látek, analytické a kvantové chemie, katalýzy a dalších oblastí chemie nám umožňují aktivní práci na řadě multidisciplinárních projektů.

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum Transferu Technologií AV ČR - CeTTAV
Kontaktní adresa: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno a přijmení:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz

Technologie