Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Základní informace

Výzkumný ústav živočišné výroby (VÚŽV) v Praze je veřejnou výzkumnou institucí, která je od svého založení v roce 1951, centrem výzkumu biologických a biotechnologických základů chovu hospodářských zvířat.

Ve VÚŽV se provádí základní i aplikovaný výzkum zaměřený na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat v oblastech: genetika a šlechtění zvířat, biotechnologie a reprodukce, výživa, kvalita produktů, etologie a welfare zvířat, technologie chovů, management stád a ekonomika výroby.

Mimo základní a aplikovaný výzkum zajišťuje VÚŽV další odborné činnosti. Jednou z nejvýznamnějších aktivit ústavu je realizace Národního programu uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat, kde kromě odborné garance, koordinace a administrace programu ústav zajišťuje i veškeré související mezinárodní agendy. Vedle toho ústav zajišťuje činnost Vědeckého výboru výživy zvířat a z pověření Ministerstva zemědělství zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP).

O instituci

Celé jméno: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Web: vuzv.cz/
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: řádný člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Transfer VUZV
Kontaktní adresa:
Jméno a přijmení: Petr Kunc
E-mail: kunc.petr@vuzv.cz

Technologie