Ústav chemických procesů AV ČR

Základní informace

Jsme veřejnou výzkumnou institucí se zaměřením na výzkum v oblasti chemie, nových materiálů a řadou inženýrských oborů. Vedle systematického základního výzkumu se věnujeme i výzkumu aplikovanému, kde vlastní poznatky a ideje přetavujeme do konkrétních výstupů se společenskými dopady.

O instituci

Celé jméno: Ústav chemických procesů AV ČR
Web: www.icpf.cas.cz/
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: přidružený člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum Transferu Technologií AV ČR - CeTTAV
Kontaktní adresa: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno a přijmení:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz