Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Základní informace

Zaměřujeme se na makromolekulární chemii, organickou chemii, makromolekulární fyzikální chemii a makromolekulární fyziku včetně jejich příbuzných mezioborových oborů. Zajímají nás vztahy mezi strukturou, vlastnostmi a funkcemi makromolekulárních systémů a řízené vytváření supramolekulárních struktur.

Náš výzkum je zaměřen na vývoj nových syntetických a technologických procesů, na nové polymerní materiály a jejich aplikace, stejně jako na návrh polymerů pro elektroniku, lékařskou chemii a pro tkáňové inženýrství včetně zkoumání interakcí biologických systémů s polymerními materiály.

O instituci

Celé jméno: Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Web: www.imc.cas.cz/cs/o-ustavu/kdo-jsme
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: přidružený člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum Transferu Technologií AV ČR - CeTTAV
Kontaktní adresa: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno a přijmení:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz

Technologie