Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Základní informace

Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) vzniklo v červnu 2012 v rámci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (FZÚ). CITT realizuje ochranu a využití duševního vlastnictví vzniklého v rámci činností FZÚ včetně projektů ELI Beamlines a HiLASE. CITT dále propaguje tyto výstupy vůči průmyslovým firmám a rozvíjí spolupráci s nimi tak, aby oba projekty byly schopné dlouhodobě a udržitelně realizovat průmyslovou spolupráci. CITT řídí projekty zaměřené na podporu transferu technologií a činností proof-of-concept z národních i mezinárodních zdrojů a realizuje projekty smluvního výzkumu.

„Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný výzkumný program ústavu zahrnuje pět oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu. Laserová centra FZÚ ELI Beamlines (www.eli-beams.eu) a HiLASE (www.hilase.cz) představují světově unikátní výzkumné infrastruktury. Centrum ELI Beamlines je uživatelská infrastruktura, která je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro infrastruktury výzkumu (ESFRI).

O instituci

Celé jméno: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Členem Transfery od roku: 2015
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Optika, masery a lasery
Fyzika pevných látek a magnetismus
Elementární částice a fyzika vysokých energií
Teoretická fyzika

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum Transferu Technologií AV ČR - CeTTAV
Kontaktní adresa: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno a přijmení:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz

Technologie