Tablets for the treatment of contaminated water

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Tablets for the treatment of contaminated water
Challenge: Ochrana a čištění vody představují jedno z hlavních ekologických témat moderní doby. Běžné procesy, kterými voda prochází jsou poměrně dobře vzládnuty. Ke znečišťování vod však nedochází pouze v běžných a očekávaných situacích, ale také např. v případě živelních katastrof nebo při průmyslových haváriích. V takové chvíli je třeba kontaminované vody co nejrychleji ošetřit a co nejefektivněji odstranit nebezpečné polutanty.

Právě proto vyvinuli vědci z Univerzity Palackého v Olomouci speciální šumivé tablety pro čištění kontaminovaných vod.
Description: Univerzita Palackého v Olomouci, potažmo její výzkumný ústav CATRIN, se dlouhodobě zabývá výzkumem v oblasti environmentálních aplikací nanomateriálů na bázi železa. Konkrétně se pak jedná o tzv. NZVI (Nano Zero Valent Iron), tedy nanočástice nulamocného železa, velmi reaktivní nanomateriál s obrovským povrchem a vysokým redukčním potenciálem. Tento materiál byl již testován v řadě lokalit pro čištění půdy a podzemních vod kontaminovaných především nešetrným průmyslovým provozem z druhé poloviny 20. století.

Pro masivnější nasazení zmíněných materiálů je však ktřeba je převést do formy, ve které jsou snadno a dlouho skladovatelné a jednoduše použitelné. Proto byly vyvinuty šumivé tablety, které obsahují NZVI jako aktivní látku. Takové tablety jsou snadno skladovatelné a jejich aplikace probíhá pouhým vzhozením do kontaminované vody. Působení tablet je díky šumivému efektu velmi rychlé. Tableta je během 30 sekund zcela rozpuštěna a aktivní látka tak může naplno působit. Navíc neobsahují žádné toxické látky a jsou šetrné k životnímu prostředí. Samotná aktivní látka se pak v přírodě přirozeně zoxiduje na rez, která není v životním prostředí nic výjimečného. Pokud by však bylo třeba ji z nějakého důvodu po dekontaminaci odstranit, lze tak provést jednoduchým nachytáním na magnet, NZVI i jejich oxidy jsou totiž magnetické.

V porovnání s konvenčními materiály vykazují šumivé tablety 10x vyšší schopnost sanace a 5x rychlejší reaktivitu. Svým složením se tablety hodí k odstraňování těžkých kovů, jako jsou arsen, chrom, měď, olovo, rtuť, anorganických polutantů, např. sulfátů, dusičnanů, nebo perchloridů, a nebo i pro sanaci vod znečištěných organickými látkami, např. polychlorovanými uhlovodíky, aromatickými uhlovodíky, apod.
Commercial opportunity: Tablety se hodí k rychlému a snadnému čištění povrchových vod, studní, apod. Čištění může být prováděno rutinně, nebo např. při kontaminacích po povodních, průmyslových či jiných haváriích. Mohly by tedy být součástí vybavení hasičů, případně by mohly být využívány sanačními společnostmi při odstraňování kontaminací různého původu.
IP protection status: Evropský patent EP3585736
Development status:

Phase 3

Corresponds with TRL 5 and TRL 6

Technology validation and implementing it in real environment. Testing the technology outside of the laboratory and its adjustment to external conditions.

  • TRL 5 represents a state where the results of the real environment tests are known and there is an idea of how to deal with the problems found (if any)
  • TRL 6 is a state where a fully functional prototype already exists and is capable of fulfilling all its functions
Partnering strategy: Collaboration investment licensing
More information: https://www.stream.cz/zpravy-televize-seznam/cesi-maji-novy-patent-na-cisteni-vody-tablety-by-mohly-pomoci-i-pri-prumyslovych-havariich-64177347
Images:
Categories: Research Tools Diagnostics Life Science and Health
Owner of a technology:
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)