Technological equipment for multiphase fluid separation of waste mixtures

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Technological equipment for multiphase fluid separation of waste mixtures
Challenge: Dnešní doba je silně orientována na snížení uhlíkové stopy. Jedna z možností, jak uhlíkovou stopu snížit je zpětné využití odpadu, respektive využití separovaných druhotných surovin z odpadu. Aby bylo možné využít druhotnou surovinu, je vyžadována maximální separace a maximální čistota jednotlivých složek odpadu (kov, plast atd.) z důvodu nutnosti pasportizace materiálu. Tato pasportizace umožní materiálu vstup na daný trh a zahájení prodeje. Celý tento koncept se týká aktuálního tématu cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje, který je státy Evropské unie, a také pomalu jinými státy podporován.
Description: Naše technologie využívá v první fázi separace kombinaci spirálového vibračního pohybu sítového fluidního lože, kde dochází k oddělení velmi jemné (prachové) frakce a zároveň je také odváděna hrubá a velmi hrubá frakce obsažená ve směsi. V procesu současně dochází ke gravitačnímu rozvolnění a usměrnění střední frakce do požadovaného prostoru druhé separační fáze. V druhé fázi separace dochází k oddělení zbytku nežádoucí frakce od cíleného produktu obsaženého ve směsi. K tomuto je použit přímočarý vibrační fluidní žlab v kombinaci s podtlakovým systémem odvodu nežádoucí frakce. Zařízení je konstrukčně uspořádáno tak, aby bylo možné plynule měnit provozní podmínky v závislosti na požadavcích zákazníka nebo na vlastnostech použitých odpadních směsí a zajištění nejvyšší míry separace. Zařízení je uspořádáno do stavebnické konstrukce pro velkou variabilitu.
Commercial opportunity: Využít technologii lze zejména v oblastech odpadovém hospodářství s cílem recyklace odpadních surovin. Naše technologie rozšiřuje množství potenciálně separovatelných odpadních složek, kde výsledkem jsou požadované čisté odpadní složky, které může komerční subjekt dále zpracovat, případně může rozšířit portfolio nabízených druhotných složek. Z našeho pohledu se jedná o firmy z oblasti výroby z druhotných surovin, korporace pro zpracování odpadních materiálů případně zemědělství. Využití v zemědělství umožňuje variabilita konstrukce.
IP protection status: Udělen užitný vzor.
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Collaboration investment licensing
More information:
Images:
Categories: Mechanical Engineering
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)