Comprehensive system of automatic recognition and classification of flat wheels in rail transport.

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Comprehensive system of automatic recognition and classification of flat wheels in rail transport.
Challenge: Jedním ze znaků vyspělé země je rozvinutá dopravní síť. Bez kvalitní dopravní sítě není možné dosáhnout rozvinutého průmyslu, který je jedním z hlavních motorů každé vyspělé země. Významným dopravním uzlem je kolejová doprava, která sebou přináší nemálo úskalí, ale také dostatek benefitů. Opotřebení kolejových tratí vzniká vysokou zátěží a každodenním využíváním. Zátěž přináší u kolejové přepravy, respektive samotných kol vznik deformací a vytvoření plochých míst na nákolku (obvodové ploše, která je ve styku s kolejnicí). Vznik plochého místa zapříčiní rázy do systému kolejí. Se vznikem rázů úzce souvisí nejen poškození koleje samotné, ale také konstrukce podvozku kolejového vozidla. Opravy často přesahují statisíce korun. Dnes jsou systémy, které se snaží řešit tento problém, nicméně naráží na elektromagnetické rušení a vibrace vzniklé samotným provozem kolejových vozidel, které nynější systémy eliminují jen s obtížemi a za vysokou cenu konečného produktu.
Description: Obtíže vzniklé elektromagnetickým zářením a vibracemi se řeší už v jádru technologie, která není postavena na standardních nosičích signálu z kovových materiálů, ale na optických vláknech. Technologie je založená na principu vyhodnocení spektrálních změn světla pomocí mřížkového senzoru, který je implementován do kolejové infrastruktury. Jedná se o unikátní řešení odolné elektromagnetickému záření a vibracím. Zařízení zároveň může být bez větší problémů aktivováno také v zimním období, kdy světelné senzory mohu mít problém s vrstvou sněhové pokrývky.
Commercial opportunity: Oblast zaměření technologie předurčuje oblast komerčního využití. Jedná se zejména o provozovatele kolejové dopravy, Případně o výrobce či dodavatele samotné kolejové infrastruktury.
Výše uvedené technické řešení je ve srovnání s konvenčními typy snímačů zajímavé především z hlediska: odolnost vůči elektromagnetickým interferencím (EMI), vysoká spolehlivost a přesnost měření, pasivita z hlediska elektrického napájení (není nutno mít k realizaci měření zdroj elektrického proudu), dlouhá životnost (nižší nároky na údržbu a opravy). Z hlediska bezpečnosti provozu systém splňuje základní požadavky pro nasazení v kolejovém provozu. Systém je složen ze dvou částí. Tou první je senzor, druhou je komplexní vyhodnocovací jednotka.
IP protection status: patentová přihláška ČR
Development status:

Phase 3

Corresponds with TRL 5 and TRL 6

Technology validation and implementing it in real environment. Testing the technology outside of the laboratory and its adjustment to external conditions.

  • TRL 5 represents a state where the results of the real environment tests are known and there is an idea of how to deal with the problems found (if any)
  • TRL 6 is a state where a fully functional prototype already exists and is capable of fulfilling all its functions
Partnering strategy: Collaboration investment licensing
More information:
Images:
Categories: Research Tools Diagnostics Mechanical Engineering
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)