Diagnostic equipment for electrochemical accumulators and batteries

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Diagnostic equipment for electrochemical accumulators and batteries
Challenge: Dnešní doba provázená turbulentním vývojem energetického průmyslu, nám ukazuje nutnost uskladnění vyrobené elektrické energie. Nejrozšířenější uskladnění elektrické energie se realizuje pomocí bateriových systémů, které jsou schopny efektivně uložit energii v časech přebytku a rychle uvolnit energii v době nedostatku. Každý bateriový systém větších rozměrů sebou nese nutnost kontroly a údržby z důvodu zamezení poruchových stavů a případně vzniku nebezpečných situací. Platformy údržby bateriových systému dnes existují, nicméně mají řadu nevýhod, kdy hlavní nevýhodou byla a je cena. Právě tato nevýhoda byla iniciátorem realizace technologie Diagnostického zařízení, které díky absenci velkého množství kabeláže a jednoduchosti optického systému umožňuje rychlou a levnou instalaci.
Description: Princip diagnostické metody spočívá ve využití infračerveného senzoru, který snímá povrchovou teplotu jednotlivých akumulačních článků. Tyto články jsou zapojeny do řetězce, který je připojen ke zdroji elektrické energie a při průchodu proudu se tyto články zahřívají. Články s poruchou vnitřního zapojení jsou následně identifikovány pomocí povrchové teploty, kterou snímá instalovaný senzor. Pomocí metod pro zpracování obrazu jsou data vyhodnocena, a případně je tak odhalen vadný akumulátorový článek.
Commercial opportunity: Záložní bateriové systémy jsou instalovány v teplárnách, nemocnicích a elektrárnách a slouží jako záložní zdroj pro případ výpadku napájení vlastní spotřeby takových zařízení. Jejich výpadek má zpravidla fatální ekonomické a technické důsledky. Z těchto důvodů je nutné takové systémy sledovat po jejich technické stránce. Představený systém je jednou z možností, jak taková zařízení trvale sledovat a velmi rychle reagovat na případné změny technického stavu jednotlivých akumulátorových článků. Velkou výhodou představeného řešení je trvalý dohled nad stavem jednotlivých akumulátorových článků a možnost téměř okamžité reakce na zhoršení stavu.
IP protection status: Užitný vzor ČR
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Collaboration investment licensing
More information:
Images:
Categories: Research Tools Diagnostics Life Science and Health
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)