A joint with two degrees of freedom for use in exoskeletons and rehabilitation devices

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: A joint with two degrees of freedom for use in exoskeletons and rehabilitation devices
Challenge: Prvním motivačním faktorem je konstrukce nových a levných rehabilitačních pomůcek, které dokážou dokonale, kontrolovaně a opakovaně provádět určitý pohyb.
Druhým faktorem jsou zvyšující se požadavky na produktivitu, které sebou nesou vysoké nároky na zaměstnance. Zaměstnanci s fyzickým pohybem při výkonu svého zaměstnání jsou zatíženi postupnou únavou svalového aparátu během pracovní doby, ale také možným vznikem zdravotních obtíží v pozdějším období svého života jako následek vysoké zátěže.
Pro snížení zátěže a únavy se čím dále častěji využívají exoskelety, které pomáhají eliminovat vznik enormního zatížení a únavy.
Description: Cílem je poskytnout kompaktní dutý kloub pro použití v exoskeletech a rehabilitačních zařízeních zajišťující vysoké rozsahy pohybu srovnatelné s pohyblivostí kloubu na lidské končetině, a to současně ve dvou osách a při zajištění toho, že osy rotace kloubu budou odpovídat osám rotace kloubu uživatele.
Technologie je založena na několika půlkruhových kolejnicích. Dvě kolejnice jsou vždy navzájem kolmé na další dvě kolejnice. Mechanismus umožňující kontrolovaný pohyb je založen na ozubeném kolečku a ozubení půlkruhových kolejnic.
Commercial opportunity: Technologie nalezne své uplatnění v lékařství a může být s výhodou využita také v průmyslových exoskeletech. Potenciál přináší jednoduché, odolné a prostorově nenáročné řešení.
IP protection status: Přihláška národního patentu.
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Collaboration licensing
More information:
Images:
Categories: Medical Devices Robotics and cybernetics
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)