Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků
Challenge: Jedním z tahounů české ekonomiky je automobilový průmysl a proto i nová technologie vyvinutá na půdě VŠB-TUO je cílena právě do tohoto segmentu. Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů na materiál spolu s rostoucími nároky na pevnost a odolnost vedou konstruktéry navrhovat mnohem komplikovanější tvary profilů plechových dílů. Tyto požadavky však také přináší problémy spojené s naplňováním přísných požadavku výrobců automobilů.
Jedním ze základních požadavků je tloušťka profilu plechových dílů. Nedodržení tlouštěk profilu má za následek vzniku zmetku, který v případě nasazení do provozu může v krajním případě zapříčinit nehodu automobilu. Jelikož vlastnosti vstupního materiálu (plechu) nejsou konstantní a nástroje se během procesu tváření opotřebují, je důležité kontrolovat tloušťky polotovaru průběžně, v ideálním případě každý vyrobený kus. Pak je možné s předstihem zachytím nežádoucí změny a včas seřídit tvářecí stroj a minimalizovat tím vznik zmetků.
Description: Zásadním problémem je efektivní měření tloušťky složitého profilu změřit a jeho vyhodnocení. Nově vyvinutá technologie tento problém řeší a jako přidanou hodnotu výrazně urychluje kontrolu polotovarů ráfků ocelových disků. Měření je velmi rychlé pouze s minimální potřebou lidské práce. Proces měření je převážně automatický. Výsledkem je digitální profil s vyhodnocenými tloušťkami v předem stanovených kontrolovaných místech s deklarovanou odchylkou. Ovládání měřicího zařízení a vyhodnocování výsledků se provádí přes uživatelsky přívětivé rozhraní operátorského software. Systém každé měření archivuje do databáze a umožňuje zpětně vyhodnocovat a analyzovat měření ve speciálně navržené dispečerské aplikaci.
Commercial opportunity: Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů na materiál spolu s rostoucími nároky na pevnost a odolnost vedou konstruktéry navrhovat mnohem komplikovanější tvary profilů plechových dílů. Tvarová složitost ve spojení s optimalizací tloušťky pro redukci váhy vyžaduje kontrolní mechanismy, které jsou v současné době velmi omezené. Naše technologie kontrolní proces významně zjednodušuje a velmi významně zkracuje časový interval kontroly.


IP protection status: Patentová přihláška, Užitný vzor ČR.
Development status:

Phase 3

Corresponds with TRL 5 and TRL 6

Technology validation and implementing it in real environment. Testing the technology outside of the laboratory and its adjustment to external conditions.

  • TRL 5 represents a state where the results of the real environment tests are known and there is an idea of how to deal with the problems found (if any)
  • TRL 6 is a state where a fully functional prototype already exists and is capable of fulfilling all its functions
Partnering strategy: Collaboration licensing
More information:
Images: No picture inserted
Categories: Mechanical Engineering
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)