Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Autonomní systém měření toku a analýzy sypké hmoty
Challenge: K optimálnímu provozování skladovacích systémů sypkých hmot je nutná znalost základních mechanicko-fyzikálních parametrů skladovaných sypkých hmot, především frikční vlastnosti. Tyto parametry se zjišťují pomocí smykových strojů v laboratorních podmínkách. Inovativní řešení snímače frikčních parametrů sypkých hmot umožňuje snímat frikční vlastnosti sypkých hmot ve skladovacím systému nepřetržitě a on-line. Díky získaných informací je umožněna rychlá reakce na případné změny těchto frikčních vlastností, a tím předcházet například vzniku tokové poruchy - klenby, komínu či nálepům ve skladovacím systému.
Description: Skladovací systémy se dnes navrhují v zásadě použitím parametrů mechanicko - fyzikálních vlastností získaných v laboratorních podmínkách s využitím mnoha zjednodušujících předpokladů, Zejména se jedná o předpoklad frikčních parametrů sypkých hmot, které se uvažují konstantní v průběhu skladování, neměnné v čase či že jsou izotropní. Inovativní technologie umožňuje sledovat/snímat frikční vlastnosti sypkých hmot po celou dobu skladování, sledovat změny frikčních vlastností a velmi rychle reagovat v případě, že vlastnosti se blíží k definované kritické hodnotě, která je indikátorem tokové poruchy. Zařízení se skládá z několika senzorů, speciálně navržené kovové konstrukce.
Commercial opportunity: Zamezení vzniku tokové poruchy je umožněno on-line snímáním frikčních vlastností s možností rychle reagovat na jejich změny, a tím zabránit zastavení výrobního procesu vlivem vzniku tokové poruchy nebo poškození části skladovacího zařízení. Zařízení je možné také využít jako indikátor výšky hladiny partikulárních látek. Potencionální zájemci o toto řešení jsou především provozovatelé skladovacích systémů, ať už ve farmacii, energetickém průmyslu, potravinářství, chemickém či zemědělském průmyslu. Alternativně to mohou být výrobci senzorů pro skladovací zařízení.
IP protection status: Česká patentová listina PV 307521.
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Collaboration licensing
More information:
Images: No picture inserted
Categories: Plants and Agriculture Mechanical Engineering Chemical and bioengineering
Owner of a technology: Vysoká škola báňská
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)