Nanopovlaky pro akustické aplikace

Technology description


The name of the technology: Nanopovlaky pro akustické aplikace
Challenge: Na českém a zahraničním trhu se v současnosti nachází množství subjektů poptávajících nemalé množství vibračně pohltivých materiálů. Tyto materiály se užívají primárně v automotive, k výrobě zařízení produkujících zvukové zatížení, a ve stavebním průmyslu.
Description: Unikátní akustické vlastnosti nanovlákenných vrstev jsou dány celkovým specifickým povrchem nanovláken, kde může docházet k viskózním ztrátám a při velmi malé tloušťce rezonují na vlastní frekvenci. Technologie se tedy zakládá na zvýšení užitných vlastností díky nanovlákenné vrstvě u komerčně dostupných materiálů. Nanovlákenná rezonanční membrána aplikovaná na zvukově pohltivý materiál podstatně zvyšuje zvukově pohltivé vlastnosti materiálu. Díky tomu může aplikovaná nanovlákenná vrstva nahradit významnou část původního pohltivého materiálu, při zachování stejných akustických vlastností a snížit tím hmotnost a tloušťku výsledného tlumícího prvku mnohdy více než o polovinu původních hodnot. Z toho vyplývá také finanční úspora zejména výrobních a transportních nákladů.
Commercial opportunity: Využití nové technologie povlakování akustických prvků s uplatněním nanovláken s důsledkem ve významné redukci akustických vibrací má možnost neomezené aplikace a není limitováno regionálně ani geografickou polohou a ani technologickými obory. Výsledek inovativního řešení lze s úspěchem využít ve stavebnictví, strojírenství a automotive.
IP protection status: Know - how
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Co-development Collaboration investment licensing
More information: https://www.vsb.cz/cs/spoluprace/patentove-portfolio/nanopovlaky-pro-akusticke-aplikace/
Images: No picture inserted
Categories: Mechanical Engineering
Owner of a technology: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)