Kit for non-invasive diagnosis of bladder cancer based on urinary microRNA

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Kit for non-invasive diagnosis of bladder cancer based on urinary microRNA
Challenge: Uroteliální karcinom močového měchýře představuje nejčastější nádorové onemocnění močového traktu. Celosvětově zaujímá čtvrté místo mezi mužskými a deváté místo mezi ženskými malignitami a vyznačuje se vysokou frekvencí recidiv primárního tumoru pozorovaných až u 70 % pacientů, kdy asi 20 % z těchto tumorů představuje obtížně léčitelné a vysoce agresivní nádorové onemocnění. Včasná neinvazivní diagnostika tohoto onemocnění však chybí.
Description: Předkládaná diagnostická sada umožňuje specifický a senzitivní záchyt pacientů s karcinomem močového měchýře na základě kvantitativní analýzy hladin exprese konkrétních mikroRNA v močovém supernatantu, které jsou stanoveny metodou kvantitativní real-time PCR. Hladiny exprese konkrétních mikroRNA v moči jsou významně změněny (zvýšeny) u pacientů s karcinomem močového měchýře ve srovnání se zdravými kontrolami, i ve srovnání s pacienty s renálním karcinomem. Stanovení diagnostických hladin exprese těchto mikroRNA pak umožňuje odlišit pacienty s karcinomem močového měchýře od zdravých jedinců, ale také od pacientů s jiným nádorovým onemocněním močových cest, a to bez nutnosti invazivního cystoskopického vyšetření.
Commercial opportunity: Současné diagnostické metody (cystoskopie s cytologií moče, vylučovací urografie) jsou diskomfortní, časově a finančně náročné a v případě cystoskopie invazivní. V případech, kdy je ložisko karcinomu příliš malé, nebo jedná-li se o karcinom in situ (CIS) však cystoskopie neumožní dosažení definitivní diagnózy. Dostačující senzitivita není dosažena ani cytologií moči, která je standardní metodou neinvazivní části vyšetřovacího postupu při prvozáchytu i následném sledování pacientů s karcinomem močového měchýře. V posledních letech se mnoho studií zaměřilo na hodnocení molekulárních močových markerů. Mnoho těchto testů má vyšší senzitivitu pro detekci karcinomu močového měchýře než konvenční cytologie, ale specificita je o mnoho nižší. Falešná pozitivita těchto testů může vést k nadbytečným invazivním vyšetřením a biopsiím močového měchýře.

Diagnostika podle předkládané metody umožňuje odlišit pacienty s karcinomem močového měchýře od zdravých jedinců, ale také od pacientů s jiným nádorovým onemocnění močových cest, a to bez nutnosti invazivního vyšetření.

Rakovina močového měchýře je každý rok v Česku diagnostikována u přibližně 2000 lidí,
IP protection status: Užitný vzor v ČR
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Co-development Collaboration investment licensing
More information:
Images: No picture inserted
Categories: Pharma Diagnostics
Owner of a technology:
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)