Method for absolute quantification of miRNA expression, especially miR-34a and/or miR-150, its use in diagnosis and prognosis of B-cell malignancies

Description of this technology is in Czech only. More information.

Technology description


The name of the technology: Method for absolute quantification of miRNA expression, especially miR-34a and/or miR-150, its use in diagnosis and prognosis of B-cell malignancies
Challenge: Chronická lymfocytární leukémie (B-CLL) patří mezi nejčastější leukémie u dospělých lidí a počet těchto onemocnění stále roste. Prognóza této nemoci a reakce na léčbu je ale u každého nemocného velmi rozdílná. Předkládaná patentovaná metoda může lékařům pomoci částečně předpovědět, zda budou pacienti na konkrétní terapii reagovat a jak.

Description: U některých typů leukémií (např. CLL) se začnou nekontrolovaně množit B-lymfocyty, což jsou buňky imunitního systému běžně zodpovědné za ochranu před infekcí. Infekci rozeznávají B-lymfocyty pomocí takzvaných B-buněčných receptorů na svém povrchu, které při setkání s infekcí dají buňce signál k namnožení nových buněk bojujících proti infekci. Právě nesprávná regulace této signální dráhy způsobuje vznik leukémie. Některé moderní léky jsou založené na jejím blokování.

Vědci z MU popsali, že aktivitu této signální dráhy řídí molekuly microRNA. Patentovaná metoda je založena na qRT-PCR a využívá stanovení miR-34a a miR-150 jako biomarkerů pro odpověď na léčbu a určení prognózy pacientů. Metodou byly taktéž stanoveny přesné referenční hodnoty spojené se správnou versus chybnou prognózou/odpovědí na terapii.
Commercial opportunity: Aplikace vynálezu směřuje do oblasti in vitro diagnostiky CLL a dalších B-buněčných malignit, prognostiky CLL a predikci léčebné odpovědi CLL pacientů a pacientů s B-buněčnými malignitami v biologickém vzorku odebraném z těla pacienta. Jako tento biologický vzorek může sloužit například vzorek periferní krve, plasmy, séra, moči, nebo slin.

Pomocí sledování změny hladin vybraných microRNA lze také sledovat průběh progrese onemocnění a odhalit tak pacienty s potenciálně agresivním onemocněním ještě před plnou manifestací průvodních znaků.
IP protection status: Patent v ČR
Development status:

Phase 2

Corresponds with TRL 3 and TRL 4

Feasibility study. There is a realistic design of the technology and the initial tests in the laboratory are leading to the specification of the technology requirements and its capabilities.

  • TRL 3 represents a complete idea of a technology with the design of concrete steps, tests and experiments that will need to be carried out to verify that the idea is realistic
  • TRL 4 is a verification of functionality in the laboratory. The result of TRL 4 is the so-called Proof-of-Concept. Technology is therefore designed and tested for its functionality under limited conditions
Partnering strategy: Co-development Collaboration investment licensing
More information:
Images: No picture inserted
Categories: Pharma
Owner of a technology:
Back to list

Institution

Are you interested about this technology?

For more information about the project, please fill in this online form. The owner of the project will receive your enquiry.

(eg: info@domena.cz)