Ostravská Univerzita

Základní informace

Výzkumné a vzdělávací aktivity Ostravské univerzity pokrývají široké spektrum medicínských, přírodovědných, pedagogických a společenskovědních disciplín. Vysoce kvalitní vědeckovýzkumné týmy se úspěšně podílejí na realizaci jak národních, tak mezinárodních projektů. Výsledky vědeckovýzkumných aktivit jsou publikovány v prestižních mezinárodních periodicích a na mezinárodních konferencích a odborných vědeckých sympoziích.

Naše výzkumné týmy jsou připraveny reagovat na poptávku aplikované sféry jak v oblasti cíleně orientovaného výzkumu, tak nabídkou hotových produktů a služeb, určených pro komerční využití. Za tímto účelem je budováno Centrum transferu poznatků a technologií Ostravské univerzity (CTPT OU), jehož hlavním cílem bude poskytování podpory a poradenství výzkumným pracovníkům při demonstraci a zvyšování společenské, kulturní a ekonomické hodnoty jejich znalostí a dovedností.

Za účelem dosažení cíle bude vybudován a implementován komplexní systém podpory a řízení nakládání s duševním vlastnictvím. Iniciace spolupráce s aplikovanou sférou podpoří maximalizaci společenského užitku ze znalostí generovaných v akademickém prostředí.

O instituci

Celé jméno: Ostravská Univerzita
Web: www.osu.cz
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: řádný člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Transfer poznatků a technologií OSU
Kontaktní adresa:
Jméno a přijmení: Instituce
E-mail: transfer@osu.cz

Technologie