Univerzita Palackého v Olomouci,
Vědeckotechnický park

Základní informace

VTP UP je rektorátním pracovištěm Univerzity Palackého (dále UP) a poskytuje podporu pracovištím univerzity v celém procesu transferu technologií: od konzultací pro zajištění ochrany duševního vlastnictví a vedení jeho databáze, přes management Proof-of-Concept projektů (PoC), zpracování tržních analýz, správného zacílení výzkumu, přípravu podkladů pro licenční vyjednávání a vytváření spin-off společností, až po business plánování a zajištění investic do rozvoje podnikatelských aktivit spojených s výstupy UP. Je také spojnicí firem do UP, zajišťující nalezení správné skupiny pro spolupráci v široké škále oborů. Zabývá se i podporou podnikání v nadregionální úrovni prostřednictvím péče o podnikavou komunitu, business inkubátoru a akcelerátoru.

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje na 22 000 studentů. Univerzita Palackého patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené české univerzity a vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami.

Administrativní informace

Celé jméno: Vědeckotechnický park
Součást instituce: Univerzita Palackého v Olomouci
Kontaktní adresa: Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc
Web: www.vtpup.cz
Členem Transfery od roku: 2014
Hlavní zaměření výzkumu: Nanomateriály a pokročilé materiály
Genetika a molekulární biologie
Biotechnologie a bionika
Senzory, čidla, měření a regulace
Sport a aktivity volného času

Kontaktní informace technologií

Jméno a přijmení: Instituce
E-mail: vtp@upol.cz

Technologie