SW pro laserový svařovací a gravírovací robot s podporou umělé inteligence

Popis technologie


Název technologie: SW pro laserový svařovací a gravírovací robot s podporou umělé inteligence
Motivace: Svařovací a gravírovací roboti často postrádají funkce, které je následně nutné provádět manuálně, či požadují zásah operátora. Vyvinutý systém umožňuje automatizaci dílčích kroků ve výrobě, odstraňuje nároky na operátora a tím vede k úspoře času a finančních prostředků.
Popis: Naše technologie se skládá ze softwarového řešení, jehož dominantním rysem je využití neuronových sítí pracujících s digitálním obrazem. Obraz je pořizován pomocí standardních kamer upevněných na robotech. Z toho plynou i benefity, mezi které lze zahrnout použití standardních kamer a klasického či průmyslového PC. Produkt tak tvoří vysokou přidanou hodnotu, kdy hlavní část spočívá v nasazení vysoce specializovaného softwaru. Naše technologie umožňuje:

• Automatické zaostření svařovacího a gravírovacího robota s přesností 0.2 mm.
• Měření hloubky gravírování s přesností 0.03 mm.
• Vyhodnocení vhodnosti plochy pro gravírování.
• Filtraci plazmy ve vizuálním výstupu.
• Určení náklonu svařovaného obrobku.
• Online hodnocení kvality svarů během procesu svařování.

Technologie je na trhu unikátní a přináší výrobcům svařovacích a laserových gravírovacích robotů nezbytnou konkurenční výhodu.

Komerční využití: Technologie je určena pro výrobce svařovacích a laserových gravírovacích robotů. Pro pilotní ověření bylo softwarové řešení vyvinuto v rámci společného projektu se společností MEPAC.
Status IP ochrany: know-how, obchodní tajemství, autorský zákon
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Strojírenství Umělá inteligence Software
Vlastník technologie: Ostravská univerzita
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)