Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Základní informace

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. je dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti ministerstva dopravy. Svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy

Základním smyslem a klíčovou aktivitou Centra transferu technologií je  úspěšná a efektivní komercializace dosažených výsledků výzkumu ve všech oblastech dopravy, jimiž se CDV, zabývá. Dalším cílem je vytváření nových výzkumných a komerčních příležitostí a podmínek pro zajištění účelné spolupráce CDV s potenciálními partnery tak, aby byl v CDV realizován výzkum nejenom dle aktuálních potřeb trhu, ale zejména i nových komerčních partnerů.

O instituci

Celé jméno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Členem Transfery od roku: 2017
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: Efektivní doprava a plánování
Snižování nehodovosti
Udržitelné dopravní stavby
Snížení zátěže životního prostředí
Smart City a inteligentní řízení dopravy
Dopravní inženýrství
Dopravní telematika
Lidé v dopravě

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum transferu technologií CDV
Kontaktní adresa: Líšeňská 33a 636 00 Brno
Jméno a přijmení: Instituce Peťková
E-mail: veronika.petkova@cdv.cz
Jméno a přijmení: Tomáš Novotný
E-mail: tomas.novotny@cdv.cz
Jméno a přijmení: Radka Haitmarová
E-mail: radka.haitmarova@cdv.cz

Technologie