Světelná závora - bezpečné vyvedení stavového binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení

Popis technologie


Název technologie: Světelná závora - bezpečné vyvedení stavového binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení
Motivace: Úrovňové železniční přejezdy - místa křížení železniční a silniční infrastruktury, jsou potenciálními místy vzniku dopravních nehod, materiálních škod a ztrát na lidských životech. Zabezpečovací zařízení železničních přejezdů je certifikované zařízení, v němž není možné jednoduše udělat technické úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti. Bylo by přitom žádoucí mít možnost umístit do blízkosti přejezdu doplňkové varovné zařízení využívající signálu ze zabezpečovacího zařízení o blížícím se vlaku, což by vedlo ke zvýšení bezpečnosti.
Popis: Podstatou technického řešení "světelné závory" je rozhraní pro bezpečné vyvedení binárního signálu z přejezdového zabezpečovacího zařízení. Rozhraní obsahuje k přejezdovému zařízení přes jistíci obvod připojený optočlen pro přeměnu optického signálu na elektrický. K výstupu převodníku je propojovacím kabelem přes svorkovnici připojen řídící vstup návazné jednotky, kterou může být např. další zabezpečovací zařízení nebo výstražná jednotka.
Komerční využití: Světelnou závoru je možné v praxi realizovat jakou soustavu led světel zabudovaných ve vozovce před železničním přejezdem, které blikáním upozorní řidiče na blížící se vlak; nebo jako světla umístěná na nebo v blízkosti dopravní značky železniční přejezd, případně návěstní desky před přejezdem (240 m , 160 m, 80 m). Využití je možné jak na veřejné dopravní infrastruktuře, tak v průmyslových firmách disponujících železniční vlečkou v areálu podniku, kde jsou často nedostatečné rozhledové poměry.
Status IP ochrany: Vynález je chráněn jako užitný vzor. Číslo užitného vzoru: 26477, číslo přihlášky: 2013-28509, https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
Fáze vývoje technologie:

Fáze 2

Odpovídá TRL 3 a TRL 4

Výzkum proveditelnosti. Dochází k reálnému návrhu technologie a k prvotním testům v laboratoři vedoucím k upřesnění požadavků na technologii a jejích schopností.

  • TRL 3 představuje ucelenou představu na technologii s návrhem konkrétních kroků, testů a experimentů, které bude třeba uskutečnit, aby se ověřilo, že je nápad reálný
  • TRL 4 je ověření funkčnosti v laboratoři. Výsledkem TRL 4 představuje tzv. Proof-of-Concept. Technologie je tedy navržena a je ověřena její funkčnost v omezených podmínkách
Strategie pro hledání partnera: Investice Co-development Licencování Spolupráce
Další informace: Další informace o vynálezu:
https://www.czrso.cz/clanek/svetelna-zavora-pro-zeleznicni-prejezdy-v-cr-zkusenosti-po-roce-provozu/?id=1602
https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/prvni-svetelny-prejezd-na-uzkokolejce-bude-ve-vcel.html
Metodika užití světelné závory na železničních přejezdech: https://www.shopcdv.cz/cs/metodika-uziti-svetelne-zavory-na-zeleznicnich-prejezdech
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Stavební inženýrství a architektura Elektrotechnika Inženýrství
Vlastník technologie: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)