Univerzita Pardubice

Základní informace

Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) přijímá poptávky firem z oblasti VaV, zajišťuje právní služby, administraci doplňkové činnosti, správu předmětů průmyslového vlastnictví od oznámení vynálezu původcem přes dohled nad řízením k udělení ochrany až po podporu při jednáních s komerčními partnery, nastavení a kontrolu plnění smluvních vztahů. CTTZ aktivně vyhledává příležitosti ke spolupráci s podniky. CTTZ nabízí firmám tyto služby: 1) představení technologií k licencování a pomoc při zhodnocení jejich komerčního potenciálu, 2) vyhledání vědeckých partnerů na univerzitě pro smluvní či společný výzkum a pomoc při vyjednání podmínek spolupráce, 3) využití výzkumných a laboratorních kapacit univerzity, 4) zajištění celkového servisu pro tuto spolupráci (návrh smlouvy, nastavení ochrany duševního vlastnictví atd.). CTTZ řeší projekty TAČR GAMA (podpora Proof-of-Concept) a OP VVV (rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií – projekt zaměřený mj. na vzdělávání).

Historie Univerzity Pardubice sahá do roku 1950. Z původní Vysoké školy chemicko­ technologické se v průběhu let stala moderní vzdělávací instituce univerzitního typu, jež na sedmi fakultách poskytuje vzdělání v oblasti přírodních a technických věd, společenských věd a ve zdravotnických a uměleckých oborech. Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, dlouhodobě se podílí na řešení činnosti výzkumných center a řešení projektů v rámci grantových soutěží národních i mezinárodních agentur. Partnery při řešení projektů jsou české a zahraniční univerzity, podniky zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi a VaV pracoviště jiných institucí. Působení univerzity v oblasti přenosu poznatků do praxe zahrnuje kromě řešení projektů společného výzkumu rovněž řešení zakázek smluvního výzkumu, poskytování expertních, znaleckých a dalších služeb a poskytování licencí k předmětům průmyslového vlastnictví (k patentům, užitným vzorům či know-how).

O instituci

Celé jméno: Univerzita Pardubice
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: přidružený člen
Hlavní zaměření výzkumu: Organická chemie
Analytická chemie, separace
Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Pozemní dopravní systémy a zařízení

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centre for Technology and Knowledge Transfer UPCE
Kontaktní adresa: náměstí Čs. legií 565 530 02 Pardubice
Jméno a přijmení: Petr Kalenda
E-mail: petr.kalenda2@upce.cz

Technologie