Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací

Popis technologie


Název technologie: Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací
Motivace: Čištění odpadních vod (zejména důlních a průmyslových) patří mezi náročné a drahé procesy, s nimiž se potýká velké množství společností. Základní postupy lze rozdělit na aktivní (chemické) a pasivní (biotické). Aktivní postup je rychlý a vysoce účinný, ale vyžaduje přesné dávkování chemikálií, sledování mnoha parametrů a je problematický z hlediska odstranění síranů z vod. Pasivní systémy mají účinnost nižší, ale splňující zákonné emisní limity a nemají tak vysoké finanční požadavky na provoz jako provozy aktivní. Navíc umožňují redukovat přítomné sírany na ionty S2-.

Představovaná technologie kombinuje výhody obou přístupů a umožňuje odstranění iontů kovů z odpadních vod biologickou cestou, které je finančně výhodnější a společností všeobecně lépe přijímána
Popis: Čištění vody probíhá v zařízení se třemi kombinovatelnými moduly (kolonami) se specifickými funkcemi. Kolony jsou vyplněny náplněmi, které slouží zároveň jako aktivní prvek v imobilizačních procesech a nosič mikrobiální biomasy v podobě jejího biofilmu.

Funkce modulů:
Modul 1 - vytvoření optimálních podmínek pro růst bakterií
Modul 2 - udržování konsorcia sulfát redukujících bakterií a regulace pH
Modul 3 - srážení kovů ze znečištěných vod

Přítomnost mikroorganismů umožňuje redukci síranů na ionty S2- (modul 2). Ty jsou společně s odpadní vodou přiváděny do modulu 3, kde dochází ke srážení iontů kovů.
Komerční využití: Technologie pro průmyslové a důlní aplikace
Status IP ochrany: Udělený SK národní patent č. dokumentu SK288738
Udělený CZ užitný vzor č. dokumentu CZ29821U1
Fáze vývoje technologie:

Fáze 3

Odpovídá TRL 5 a TRL 6

Validace technologie a její přenesení do reálného prostředí. Testování technologie mimo laboratoř a její úprava pro externí podmínky.

  • TRL 5 představuje stav, kdy jsou známy výsledky testů z reálného prostředí, a existuje představa, jak se vypořádat s nalezenými problémy (existují-li)
  • TRL 6 je stav, kdy již existuje zcela funkční prototyp, který je schopen plnit všechny své funkce
Strategie pro hledání partnera: Co-development Licencování Spolupráce
Další informace:
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Chemie Chemické inženýrství a bioinženýrství
Vlastník technologie: Univerzita Pardubice
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)