Česká zemědělská univerzita v Praze

Základní informace

Centrum inovací a transferu technologií (CITT) vzniklo na ČZU v roce 2012 a zabývá se podporou spolupráce mezi univerzitou a privátním sektorem s cílem propojení výzkumného a technologického potenciálu univerzity s potřebami komerční sféry. Centrum současně vykonává správu duševního vlastnictví univerzity a podporuje rozvoj podnikání mladých inovativních firem, které mají vysoký potenciál k růstu (start-up a spin-off).

CITT má své zástupce na všech fakultách a institutu ČZU, kteří jsou úzce napojeni na jednotlivé oborově zaměřené vědecké týmy či jednotlivce a fungují jako informační a distribuční kanály uvnitř univerzity. CITT má tak aktualizovaný přehled o probíhajících vědecko-výzkumných aktivitách napříč celou univerzitou.

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku.

O instituci

Celé jméno: Česká zemědělská univerzita v Praze
Web: www.czu.cz/cs
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: přidružený člen
Hlavní zaměření výzkumu: Zemědělská ekonomie
Zemědělské stroje a stavby
Informatika
Pěstování rostlin, osevní postupy
Lesnictví
Potravinářství
Chov hospodářských zvířat
Mikrobiologie, virologie

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum inovací a transferu technologií ČZU
Kontaktní adresa: Kamýcká 129 165 21 Praha - Suchdol
Jméno a přijmení: Marek Houda
E-mail: houdam@rektorat.czu.cz
Jméno a přijmení: Bára Prixová
E-mail: prixova@rektorat.czu.cz

Technologie