Česká zemědělská univerzita v Praze,
Centrum inovací a transferu technologií

Základní informace

„Centrum vzniklo v roce 2012 a zabývá se podporou spolupráce mezi univerzitou a podnikovou sférou s cílem propojení výzkumného a technologického potenciálu univerzity s potřebami podnikatelské sféry a napomáhá tak komercializaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti univerzity.

CITT má své zástupce na všech fakultách a institutu ČZU, kteří jsou úzce napojeni na jednotlivé oborově zaměřené vědecké týmy či jednotlivce a fungují jako informační a distribuční kanály uvnitř univerzity. CITT má tak aktualizovaný přehled o probíhajících vědecko-výzkumných aktivitách napříč celou univerzitou.

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. V roce 2015 ČZU podruhé uspěla v soutěži „Českých 100 nejlepších“ firem. V roce 2016 se umístila na sedmém místě z českých univerzit v pres-
tižním mezinárodním žebříčku Times Higher Education.

Administrativní informace

Celé jméno: Centrum inovací a transferu technologií
Součást instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Kontaktní adresa: Kamýcká 129
165 21 Praha - Suchdol
Web: www.citt.czu.cz
Členem Transfery od roku: 2014
Typ členství: přidružený člen
Hlavní zaměření výzkumu: Zemědělská ekonomie
Zemědělské stroje a stavby
Informatika
Pěstování rostlin, osevní postupy
Lesnictví
Potravinářství
Chov hospodářských zvířat
Mikrobiologie, virologie

Kontaktní informace technologií

Jméno a přijmení: Gabriela Jirátová
E-mail: jiratova@rektorat.czu.cz
Jméno a přijmení: Marek Houda
E-mail: houdam@rektorat.czu.cz

Technologie