Inovace radiálních odstředivých čerpadel

Popis technologie


Název technologie: Inovace radiálních odstředivých čerpadel
Motivace: Tržní poptávka z předmětného segmentu po zvýšení výkonových parametrů zařízení a efektivity.
Popis: • Inovační úpravy zvyšují efektivnost provozu radiálních odstředivých čerpadel o 4 – 6 %. Výhody inovace se projevují zejména u čerpadel používaných v reverzním turbínovém režimu, kde dochází ke zvýšení celkové účinnosti až o 10% a výkonu o 30%. V oblasti hydroenergetiky nabízí toto řešení ekonomicky velmi výhodnou alternativu ke konvenčním vodním turbínám.
• Optimalizační úpravy čerpadel jsou navrženy na základě našich dosavadních výzkumů a hydraulických výpočtů. Jsou koncipovány primárně pro zvýšení efektivnosti turbínového provozu čerpadla. A zároveň tak, aby nesnižovaly účinnost v čerpadlovém režimu.
• Inovace byly experimentálně odzkoušeny na jednostupňových radiálních odstředivých čerpadlech.
• Nárůst výkonových parametrů inovovaného čerpadla provozovaného v turbínovém režimu je zřejmý z Obr. 1. Vliv inovace na čerpadlový provoz je patrný z Obr. 2.


UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY
• Zvýšení účinnosti a výkonu při nasazení čerpadel v turbínovém provozu - vyšší efektivita a výnosy při využívání vodní energie.
• Inovační úpravy pozitivně ovlivňují i čerpadlový provoz.
• Aplikovatelné i dodatečně na stávající čerpadla.
Komerční využití: • Čerpadla v reverzním turbínovém provozu naleznou uplatnění zejména v malé vodní energetice.
• Inovovaná čerpadla se uplatní při dopravě kapalin: vodárenství – čištění, úprava a rozvod pitné vody, domácí vodárny; čištění odpadních vod, průmysl, energetika, chemický, petrochemický průmysl, důlní a hutní aplikace, zemědělství (závlahy).
• Výrobcům čerpadel pomůže inovace zvýšit tržní konkurenceschopnost a naplnit směrnici EED 2012/27/EU.
Status IP ochrany: patent CZ, užitný vzor CZ, know-how
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Hledáme partnery z oblasti výroby odstředivých čerpadel a také z výzkumu, vývoje a projektanty, kteří mají zájem uplatnit poznatky získané při inovaci čerpadel v souladu s požadavkem na zvyšování efektivity jejich provozu.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Strojírenství
Vlastník technologie: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)