Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Základní informace

Cílem ústavu je být mezinárodně uznávaným centrem vytvářejícím, aplikujícím a sdílejícím znalosti v oblasti teorie a využívaní informatiky ve prospěch vědy a společnosti.

Informatika je rychle se rozvíjející obor, je hlavní silou dynamických změn v oblasti informačních technologií. Proniká do všech oblastí moderních vědy, akademického světa, života společnosti, průmyslu a její role bude i nadále růst. To je dáno zejména následujícími třemi faktory:

  • rychlým nárůstem výpočetního výkonu za dosažitelnou cenu umožňujícího sběr, přenos, zpracování a vyhodnocení velkého množství dat,
  • rozvojem metod informatiky a viditelným úspěchem umělé inteligence,
  • aplikačním potenciálem informatiky využitelným ve všech oblastech lidské činnosti vyvolávající zpětně společenskou poptávku po rozvoji nových metod a jejich aplikací.

Ústav informatiky má ambici se stát uznávaným mezinárodním hráčem v základním a aplikovaném informatickém výzkumu. K dosažení, udržení a posílení této pozice ústav staví na svém historickém dědictví, které formovalo jeho výzkumné aktivity již od koce sedmdesátých let minulého století.

O instituci

Celé jméno: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Kontaktní adresa:
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.
Web: www.cs.cas.cz/cs
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: řádný člen
Hlavní zaměření výzkumu: - matematické základy informatiky
- výpočetní metody
- umělou inteligenci
- statistické a pravděpodobnostní modelování
- složité systémy
- aplikace informatiky v souvisejících interdisciplinárních oblastech

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum Transferu Technologií AV ČR - CeTTAV
Kontaktní adresa: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno a přijmení:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz

Technologie