Radiační model městského prostředí

Popis technologie


Název technologie: Radiační model městského prostředí
Motivace: Postupující klimatická změna společně s rychlým rozvojem měst vedou k problémům s kvalitou ovzduší, tepelným komfortem a s tím souvisejícími zdravotními riziky. To nutí města efektivně plánovat protiopatření jak ve stávající zástavbě, tak pro nové urbanistické projekty. Jedním z klíčových atmosférických procesů ovlivňujících tepelnou bilanci v městském prostředí je světelné a tepelné záření a jeho šíření mezi oblohou, zemským povrchem, budovami, vegetací a dalšími prvky města. Dosavadní městské klimatické modely využívaly buď velmi zjednodušená radiační schémata nebo volně napojené externí radiační modely, případně tyto modely nejsou navrženy pro zpracování dostatečně rozsáhlých oblastí.
Popis: Radiační model řeší světelné a tepelné záření a jeho šíření v 3D simulaci městského prostředí, kde dokáže srovnávat různé scénáře městské zástavby nebo zkoumat účinnost konkrétních adaptačních opatření. Je významnou součástí městského klimatického modelu PALM-4U. Tento model řeší radiaci explicitně v trojrozměrné reprezentaci městského prostředí s vícenásobnými odrazy i polopropustným stíněním vegetací. Zároveň je paralelizován pro výpočty na superpočítačích a dokáže simulovat rozsáhlé oblasti v jemném měřítku v řádu metrů. Modelové výsledky umožňují srovnávat různé scénáře nové městské zástavby nebo zkoumat účinnost konkrétních adaptačních opatření za různých meteorologických podmínek.
Komerční využití: Urbanistické studie - ověřování účinnosti plánovaných opatření a změn a odhalování případů, kdy např. výsadba stromů může vést vedle zlepšení tepelného komfortu k horšímu provětrávání a nárůstu koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.
Status IP ochrany:
Fáze vývoje technologie:

Fáze 4

Odpovídá TRL 7 a TRL 8

Přechod od prototypu ke konečné, zcela funkční podobě. V této fázi je již prototyp zcela otestován, případně je technologie certifikována a je připravena k masovému nasazení.

  • TRL 7 je fáze, kdy je již prototyp zcela funkční. Nevyžaduje již odborné a speciální zacházení a je připraven pro zacházení běžným uživatelem
  • TRL 8 představuje fázi, v níž je již vývoj technologie zcela ukončen, případně je technologie certifikována. K technologii jsou zpracovány výrobní, provozní a servisní postupy a vše je připraveno pro masovou výrobu a použití
Strategie pro hledání partnera: Licencování Spolupráce
Další informace: Mezi spolupracujícími organizacemi v ČR jsou např. organizace IPR Praha, Odbor ŽP Magistrátu města Praha, Operátor ICT Praha. Na základě jejich požadavků vznikly a vznikají pilotní modelové studie.
Ilustrační obrázky:
Kategorie: Životní prostředí a klima Software Informační vědy a matematika
Vlastník technologie:
Zpět na přehled

Instituce

Zaujala Vás technologie?

Pro více informací o technologii, prosím, kontaktujte vlastníka vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

(např: info@domena.cz)