Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Základní informace

Apliková fyzika. Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

O instituci

Celé jméno: Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Kontaktní adresa: zimap@it.cas.cz
Web: www.it.cas.cz/
Členem Transfery od roku: Není známo
Typ členství: řádný člen

Kontaktní informace technologií

Název pracoviště: Centrum Transferu Technologií AV ČR - CeTTAV
Kontaktní adresa: CETTAV Centrum transferu technologií Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40 110 00 Praha 1 Česká republika
Jméno a přijmení:
E-mail: cettav@ssc.cas.cz

Technologie